Immigratie Canada
Immigratie Canada

Migreren naar Canada

Meld u aan voor een gratis deskundig adviesgesprek

Pijl-omlaag

Ik accepteer de Algemene Voorwaarden

Weet niet wat te doen
Weet je niet wat je moet doen?

Ontvang gratis advies

Canadian Immigration, Visa, and Citizenship 

Canada is een van de immigratievriendelijke landen op de toplijst met een steeds groeiende economie. Het land beschikt over enkele van de meest vereenvoudigde en efficiënte immigratieprogramma’s, die jaarlijks ongeveer 500,000 immigranten faciliteren. Canada Immigratie via een PR-visum is de beste optie voor personen die zich permanent in het land willen vestigen. Met een PR-visum kan men vijf jaar in Canada verblijven, studeren en werken. Sommige immigratieprogramma's voor migratie naar Canada zijn dat wel Snelle toegang, het Provincial Nominee Program, gezinssponsoring, immigratie uit Quebec, tijdelijke visa, internationale studentenprogramma's en meer.

Y-Axis, een van de toonaangevende immigratieconsulenten in Canada, zet zich in voor het bieden van end-to-end immigratieondersteuning en -hulp. Y-Axis biedt op maat gemaakte en allesomvattende immigratiediensten voor mensen die naar het land willen emigreren. Of het nu gaat om geschoolde werknemers die als gezin migreren, ondernemers die een nieuw bedrijf oprichten of individuen die hun echtgenoten willen sponsoren, wij zijn toegewijd aan het vervullen van uw Canadese droom. We hebben een team van ervaren en ervaren adviseurs om een ​​gestroomlijnd immigratieproces te garanderen.

 

Burgerschap Immigratie Canada-programma's

Het land biedt meer dan 100 trajecten voor geschoolde werknemers, gezinnen, studenten, ondernemers, enz. om naar Canada te emigreren. De top 7 immigratieprogramma's voor staatsburgerschap in Canada zijn als volgt:

 

Snelle toegang 

Het Express Entry-programma is de snelste immigratieroute voor geschoolde werknemers om naar Canada te migreren. Het Express Entry-systeem beheert de aanvragen voor geschoolde werknemers via drie grote economische immigratieprogramma's, het Federal Skilled Worker Program

(FSWP), Canadian Experience Class (CEC) en het Federal Skilled Trades Program (FSTP). Deelnemende aanvragers krijgen een score van 1,200, afhankelijk van geschiktheidsfactoren zoals leeftijd, taalvaardigheid, werkervaring, opleiding, enz. Men kan het maximale aantal punten scoren via het Canada CRS (Comprehensive Ranking System). De Express Entry-trekkingen worden regelmatig eens in de twee weken gehouden door het IRCC, en Invitations to Apply (ITA's) worden uitgegeven aan kandidaten met een hoge CRS-score. Kandidaten kunnen een baanaanbieding krijgen via een van de Express Entry-gerelateerde PNP-streams. Een provinciale nominatie kan 600 punten toevoegen aan de totaalscore van de kandidaat, waardoor een ITA wordt veiliggesteld bij de volgende Express Entry-trekking.

 

Geschiktheidscriteria voor snelle toegang

Kandidaten moeten 67 van de 100 punten scoren om in aanmerking te komen voor het Express Entry-programma. De punten kunnen worden gescoord via een van de onderstaande criteria:

Leeftijd: Het maximale aantal punten wordt toegekend aan kandidaten tussen 18 en 35 jaar. Kandidaten ouder dan 35 jaar krijgen relatief minder punten.

Onderwijs: De onderwijskwalificaties moeten gelijkwaardig zijn aan of groter zijn dan de secundaire onderwijsniveaus in Canada. Kandidaten met een hoger opleidingsniveau krijgen meer punten.

Werkervaring: Kandidaten met minimaal 12 maanden werkervaring krijgen een minimum aantal punten. Kandidaten met meer werkervaring kunnen hogere punten scoren.

Taalvaardigheid: 6 IELTS-banden gelijk aan CLB 7 kunnen meer punten behalen. Kandidaten met hogere scores kunnen meer punten behalen.

Aanpassingsvermogen: Voor de factor aanpassingsvermogen worden 10 punten toegekend. Kandidaten moeten familieleden of familieleden hebben die in Canada wonen en die hen kunnen ondersteunen wanneer ze naar het land verhuizen. Er worden extra punten toegekend als de echtgeno(o)t(e) of wettelijke partner mee migreert met de hoofdaanvrager.

Geregeld werk: Er worden 10 punten toegekend voor een geldig werkaanbod van een Canadese werkgever.

 

Vereisten voor snelle toegang

Enkele van de documenten die vereist zijn voor het Express Entry-programma zijn:

 • Een geldig paspoort
 • Resultaten van de taalvaardigheidstest
 • ECA-rapport
 • Provinciale nominatie (indien van toepassing)
 • Bewijs van een geldig arbeidsaanbod
 • Bewijs van werkervaring
 • Bewijs van voldoende geld

 

Stappen om Express Entry aan te vragen

U kunt de onderstaande eenvoudige stappen volgen om u aan te melden voor het Canada Express Entry-programma:

Stap 1: Controleer of u in aanmerking komt voor het programma

Stap 2: Regel de benodigde documenten

Stap 3: Creëer en vul uw profiel in

Stap 4: Wacht op een ITA

Stap 5: Vraag Canada PR aan

 

Canadian Experience Class

Canadian Experience Class is voor geschoolde werknemers met minimaal 12 maanden professionele werkervaring in Canada. Het is een van de snelste PR-routes in Canada, met een verwerkingstijd van 3-4 maanden. De CEC is een van de Express Entry-immigratiestromen, vooral voor buitenlandse afgestudeerden en tijdelijke buitenlandse werknemers.

 

Geschiktheidscriteria voor CEC

De deelnamecriteria voor de Canadian Experience Class (CEC) zijn als volgt:

 • Eén jaar Canadese werkervaring
 • Taalvaardigheid
 • Educatieve transcripties
 • Toelaatbaarheid tot Canada

 

Canadese werkervaring:

Om in aanmerking te komen via de Canadese werkervaring, moet men aan de onderstaande criteria voldoen:

 • Heb 12 maanden Canadese werkervaring
 • Werkervaring hebben opgedaan door in het land onder TR-status te werken

Mogelijk komt u niet in aanmerking voor de CEC als:

 • U bent een Canadese vluchtelingeiser
 • U werkt zonder enige vergunning
 • Uw werkervaring is opgedaan zonder een Canadese tijdelijke verblijfsstatus  

 

Taalvaardigheid:

Om in aanmerking te komen via de taalvaardigheidsfactor, moet men aan de onderstaande criteria voldoen:

 • De taaltestresultaten moeten twee jaar geldig zijn na de datum van de testuitslag
 • De resultaten van de taaltest moeten geldig zijn op de datum van aanvraag voor Canada PR

Onder de taalvaardigheid moet u:

 • Taaltesten afleggen die zijn goedgekeurd
 • Voldoe aan de minimale scorevereiste
 • Voer de testresultaten in het Express Entry-profiel in

 

Onderwijs:

Er zijn geen specifieke opleidingseisen voor de CEC.

Toelaatbaarheid voor Canada:

Moet toelaatbaar zijn in Canada

 

Federaal programma voor geschoolde werknemers

Het Federal Skilled Worker Program is specifiek bedoeld voor geschoolde werknemers met werkervaring die permanente inwoners van Canada willen worden.

 

Geschiktheid voor FSWP

De geschiktheidscriteria voor FSWP zijn gebaseerd op de volgende factoren:

 • Werk onderwijs
 • Taalvaardigheid
 • Leeftijd
 • Geldig arbeidsaanbod
 • Aanpassingsvermogen

 

Vereisten voor FSWP

Men moet aan alle onderstaande vereisten voldoen om in aanmerking te komen voor het Federal Skilled Worker Program (FSWP):


Gekwalificeerde werkervaring:

De geschoolde werkervaring waarover u beschikt, kan in aanmerking worden genomen als deze aan de onderstaande criteria voldoet:

 • Als de ervaring in hetzelfde functietype ligt als het hoofdberoep
 • De ervaring die is opgedaan in de afgelopen tien jaar
 • De ervaring wordt opgedaan in de vorm van betaald werk
 • De werkzaamheden duren minimaal twaalf maanden onafgebroken

Aan de bovenstaande factoren kan ook worden voldaan via een van de onderstaande werkmodi:

Soort werkduur:

Het soort werk en de duur die in aanmerking komen voor de FSWP vindt u in onderstaande tabel:

Type werk

Duur

Fulltime bij één baan

30 uur per week gedurende 12 maanden

Gelijke hoeveelheid bij deeltijdwerk

15 uur per week gedurende 24 maanden

Fulltime bij meer dan 1 baan

30 uur per week gedurende 12 maanden

 

Parttime werkervaring:

De geschoolde werkervaring moet betaald werk zijn, inclusief verdiende commissies en betaalde lonen. Deeltijdwerk kan ongeveer 15 uur per week bedragen, en er kan meer dan één deeltijdbaan worden uitgeoefend om de werkduur te dekken.

 

Werkervaring van studenten:

De tijdens de studie opgedane werkervaring kan in aanmerking worden genomen voor de totale werkbehoefte als:

 • Het werk wordt betaald in de vorm van commissies of loon
 • Er wordt continu gewerkt, zonder pauzes
 • Het werk voldoet aan alle overige eisen van het programma

 

Taalvaardigheid:

Bij toetsen met een geldigheidsduur van twee jaar na uitslagdatum moet u een bewijs van taalvaardigheid overleggen. De testresultaten moeten geldig zijn op de dag dat u PR aanvraagt.

Om uw taalvaardigheid te kwalificeren, moet u:

 • Maak de taalvaardigheidstesten
 • Scoor de minimaal vereiste punten in alle vier de taaltestsecties
 • Dien de testresultaten in het EE-profiel in

 

Onderwijs:

De onderwijsdocumenten die moeten worden ingediend om in aanmerking te komen voor de FSWP zijn als volgt:

Voor onderwijs in Canada:

 • Diploma, graad of certificaat van een Canadese universiteit

Voor buitenlands onderwijs:

 • ECA-rapport
 • Onderwijskwalificaties die gelijk zijn aan het Canadese niveau van secundair onderwijs

 

Federaal programma voor geschoolde handel

Het Federal Skilled Trades Program is specifiek bedoeld voor geschoolde werknemers die gekwalificeerd zijn in een geschoold vak en permanente inwoners van Canada willen worden.

Vereisten voor FSTP

Men moet aan alle onderstaande vereisten voldoen om in aanmerking te komen voor het Federal Skilled Trades Program (FSTP):

 • Werkervaring in vakwerk
 • Werkaanbieding of certificering van kwalificatie
 • Taalvaardigheid

 

Werkervaring in vakwerk

Om in aanmerking te komen voor de werkervaring:

 • Minimaal twee jaar professionele werkervaring hebben in een vak binnen vijf jaar voordat u zich aanmeldt voor het programma.
 • Voldoe aan de functie-eisen voor het vak volgens het NOC.
 • Bewijs dat de meeste functieverantwoordelijkheden zijn vervuld
 • Geldig arbeidsaanbod van minimaal 24 maanden
 • Certificering van kwalificatie voor een vak uit een gebied of provincie

 

Taalvaardigheid:

Bij toetsen met een geldigheidsduur van twee jaar na uitslagdatum moet u een bewijs van taalvaardigheid overleggen. De testresultaten moeten geldig zijn op de dag dat u PR aanvraagt.

Om uw taalvaardigheid te kwalificeren, moet u:

 • Maak de taalvaardigheidstesten
 • Scoor de minimaal vereiste punten in alle vier de taaltestsecties

 

Onderwijs:

Er zijn geen specifieke opleidingseis voor de FSTP

Voor onderwijs in Canada:

 • Er worden punten toegekend aan kandidaten met een diploma, graad of certificaat van een Canadese universiteit

Buitenlands onderwijs:

Kandidaten krijgen punten als ze het volgende indienen:

 • ECA-rapport
 • Onderwijskwalificaties die gelijk zijn aan het Canadese niveau van secundair onderwijs

 

Het bewijs van de fondsen:

Kandidaten moeten aantonen dat zij over voldoende financiële middelen beschikken

Ontvankelijkheid:

Moet toelaatbaar zijn in Canada

 

Provinciale genomineerdenprogramma's

Het Provincial Nominee Program (PNP) werd in 1998 gelanceerd en is een immigratietraject voor geschoolde werknemers. De PNP is een van de snelste en gemakkelijkste immigratieprogramma's voor buitenlandse werknemers die willen migreren en zich in welke Canadese provincie dan ook willen vestigen. De provincies en territoria van Canada handhaven hun immigratieprogramma op basis van provinciale behoeften. Er zijn meer dan 80 PNP-programma's met ten minste één immigratiestroom die aansluit bij het Express Entry-systeem. De PNP-nominaties die via de aan Express Entry gekoppelde streams worden uitgegeven, worden Verbeterde nominaties genoemd, waarmee Express Entry-kandidaten nog eens 600 punten kunnen scoren. De 11 meest prominente provinciale genomineerde programma's zijn:

 • Alberta Advantage Immigratieprogramma (AAIP)
 • British Columbia Provinciaal Nominee Programma (BC PNP)
 • Manitoba Provinciaal Genomineerd Programma (MPNP)
 • New Brunswick Provinciaal Nominee Programma (NBPNP)
 • Newfoundland en Labrador Provinciaal Nominee Programma (NLPNP)
 • Nova Scotia Genomineerd Programma (NSNP)
 • Ontario Immigrant Nominee-programma (OINP)
 • Prince Edward Island Provinciaal Nominee Programma (PEI PNP)
 • Saskatchewan Immigrant Nominee-programma (SINP)
 • Northwest Territories Genomineerd Programma (NTNP)
 • Yukon Genomineerd Programma (YNP)

 

Wie komt in aanmerking voor Canada PNP?

Buitenlandse werknemers die aan de volgende voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor het aanvragen van Canada PNP:

 • Beschikken over de vereiste werkervaring, opleiding en vaardigheden die waarde kunnen toevoegen aan een Canadees territorium of provincie
 • Wil zich vestigen op een van de Canadese grondgebieden of provincies
 • Is van plan een permanente inwoner van Canada te worden

 

Wat zijn de vereisten voor Canada PNP?

De vereisten voor Canada PNP kunnen variëren, afhankelijk van het type PNP-programma. Enkele van de algemene vereisten voor het aanvragen van PNP zijn echter als volgt:

Algemene eisen:

Kandidaten moeten aan de onderstaande vereisten voldoen om PNP aan te vragen:

 • 67 punten op de grid
 • Educatieve referenties
 • Medische verzekering
 • Werkervaring
 • Certificaat van politieopheffing (PCC)

 

Documenten vereist:

Kandidaten moeten de onderstaande lijst met documenten indienen om Canada PNP aan te vragen:

 • Paspoort
 • Bewijs van reisgeschiedenis
 • Bewijs van werkervaring
 • Medische rapporten
 • Certificaat voor strafrechtelijke goedkeuring
 • Andere aanvullende documenten

 

Hoe kunt u een Canada PNP aanvragen?

De vijf eenvoudige stappen om Canada PNP aan te vragen zijn als volgt:

Stap 1: Controleer of u in aanmerking komt voor de PNP via de Y-Axis Canada Immigration-puntencalculator

Stap 2: Doorloop de PNP-criteria

Stap 3: Verzamel de checklist met documenten

Stap 4: Meld u aan voor het PNP-programma van uw keuze

Stap 5: Migreren naar Canada

 

Het aanvraagproces voor Canada PNP is afhankelijk van de stream waarvoor u solliciteert. U kunt PNP aanvragen via twee verschillende methoden, die hieronder worden vermeld:

Express Entry-programma

Stap 1: Controleer of u in aanmerking komt voor de provincie van uw keuze en voor een van de door Express Entry beheerde immigratieprogramma's.

Stap 2: Vraag een provinciale nominatie aan

Stap 3: Maak een Express Entry-profiel aan

Stap 4: Ontvang een NOI (Notification of Interest)

Stap 5: Solliciteer voor PR op uitnodiging

 

Niet-Express Entry-programma

Stap 1: Vraag provinciale nominatie aan

Stap 2: Controleer of u in aanmerking komt

Stap 3: Regel de vereisten

Stap 4: Ontvang een nominatie zodra u aan de criteria voldoet

Stap 5: Vraag de PR aan

 

Atlantisch immigratie-pilootprogramma

Het Atlantic Immigration Pilot-programma is een van de PR-trajecten voor internationale afgestudeerden van Canadese universiteiten of geschoolde buitenlandse werknemers die willen werken en zich vestigen in Nova Scotia, Newfoundland en Labrador, Prince Edward Island of New Brunswick. De AIPP vergemakkelijkt de werving door werkgevers van personen die in aanmerking komen voor onvervulde banen. 

 

Hoe solliciteren als werkgever in Atlantic Canada?

Meld u aan om een ​​aangewezen organisatie te worden:

Om een ​​kandidaat te werven, moet de werkgever afkomstig zijn uit een aangewezen organisatie, die is aangewezen door de provinciale overheid van de Atlantische provincie. Om een ​​aangewezen organisatie te worden, hoeft de werkgever geen honoraria of kosten te betalen. Elke Canadese provincie onderhoudt zijn aanvraagproces.

 

Het inhuren van een gekwalificeerde internationale kandidaat

Nadat zij zijn aangewezen, kunnen werkgevers buitenlandse kandidaten werven voor openstaande vacatures. De internationale kandidaten kunnen tijdelijke inwoners van Canada zijn of in het buitenland wonen.

 

Hoe solliciteren als internationaal afgestudeerde of buitenlandse geschoolde werknemer?

Om aangenomen te worden in Atlantic Canada, moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Om deel te nemen aan de AIPP moet u over een arbeidsaanbod van een aangewezen werkgever beschikken
 • Moet recent afgestudeerd zijn aan een erkende postsecundaire instelling in Atlantic Canada of een geschoolde arbeider
 • Kan als tijdelijke inwoner in Canada verblijven of in het buitenland wonen

 

Immigratie naar Quebec

Quebec onderhoudt zijn eigen immigratieprogramma voor Quebec, dat zich onderscheidt van de andere Canadese provincies. De provincie biedt verschillende immigratieprogramma's waarmee in aanmerking komende kandidaten een PR voor Canada kunnen verwerven. De Canadese regering heeft Quebec meer autoriteit en toegang gegeven tot haar eigen immigratieprogramma's en beleid. De provincie heeft Frans als officiële taal, waardoor het een van de primaire taalvereisten is voor sommige van haar immigratieprogramma's. Niet-Franstaligen die willen migreren, krijgen andere immigratieroutes aangeboden.

Enkele immigratieprogramma's in Quebec zijn als volgt:

 • Quebec Selectie Certificaat (CSQ)
 • Quebec Skilled Worker-programma (QSW)
 • Quebec Experience-programma (PEQ)
 • Quebec Investeerdersprogramma
 • Quebec Ondernemersprogramma
 • Zelfstandig ondernemer in Quebec
 • Certificaat van acceptatie van Quebec (CAQ)

 

Vereisten voor buitenlanders

De documenten die moeten worden ingediend door buitenlanders die zich willen aanmelden voor het Quebec Immigration-programma zijn als volgt:

 • Educatieve transcripties
 • Identiteitsbewijs
 • Bewijs van tewerkstellingsbrief
 • Praktijklicentie voor beroepen die Quebec reguleert
 • Kopie van de tewerkstellingsvergunning als de vreemdeling al in dienst is

 

Functievereisten

De functievereisten waaraan moet worden voldaan om te solliciteren voor de immigratieprogramma's van Quebec zijn als volgt:

 • Moet een fulltime of vaste functie zijn op NOC niveau 0, A, B of C
 • Moet een neutrale of positieve invloed hebben op de arbeidsmarkt
 • De aangeboden functie moet in schriftelijke vorm zijn opgesteld door een in Quebec gevestigde werkgever die al minstens twaalf maanden actief is.

 

Québec Immigrant Investor Program

Het Quebec Immigrant Investor Program (QIIP) werd voor het eerst geïntroduceerd in 1986. Het is een van de meest populaire en gewilde zakelijke immigratieprogramma's die door Quebec worden aangeboden. Het programma is specifiek bedoeld voor ervaren investeerders met een nettovermogen en activa waarin ze willen investeren voor de verbetering van de provincie.

 

Vereisten voor het Quebec Investeerdersprogramma

De vereisten voor het Quebec Investor Program zijn als volgt:

 • Moet een investeringsovereenkomst hebben met een erkende financiële onderhandelaar
 • Minimaal twee jaar managementervaring, die binnen vijf jaar vóór indiening van de aanvraag moet zijn behaald
 • Moet een nettowaarde hebben van minimaal CAD $ 2,000,000, met een bewijs van inkomen
 • Onderwijskwalificaties gelijk aan het secundair onderwijsniveau in Quebec
 • Minimaal niveau 7 in gesproken Frans volgens de Échelle québécoise des niveaux de compétence en Français
 • Verkrijg een attest over de waarden van Quebec en democratische waarden

 

Hoe vraagt ​​u het QIPP aan?

U kunt de onderstaande stappen volgen om u aan te melden voor het Quebec Investor Immigrant Program (QIPP):

Stap 1: Controleer of u in aanmerking komt voor de QIPP

Stap 2: Regel alle benodigde formulieren en documenten

Stap 3: Betaal de aanvraagkosten

Stap 4: Dien uw aanvraag in

Stap 5: Wacht op de status van uw aanvraag

 

Quebec Ondernemersprogramma

Het Quebec Entrepreneur Program is specifiek bedoeld voor immigrantenondernemers die een nieuw bedrijf willen opzetten of een bestaand bedrijf willen overnemen in Quebec. Met het QEP kunnen kandidaten een Certificat de sélection du Québec (CSQ – Québec selectiecertificaat) aanvragen. Na ontvangst van een CSQ kan de kandidaat de PR-aanvraag indienen.

 

Vereisten voor het Quebec Ondernemersprogramma

Het Quebec Entrepreneur-programma kent twee afzonderlijke stromen met verschillende criteria en vereisten. 

Stroom 1:

Om in aanmerking te komen voor Stroom 1 moet de aanvrager in Quebec wonen en een bedrijf opzetten en runnen, ondersteund door een dienstenaanbod van een universitair ondernemerschapscentrum, bedrijfsincubator of bedrijfsversneller. Het project kan alleen worden uitgevoerd of samen met anderen waarbij ten minste drie buitenlanders hetzelfde programma aanvragen.

Universitair Ondernemerschapscentrum: Organisaties die worden gereguleerd door universitaire instellingen die coachingdiensten op universitair niveau aanbieden.

Zakelijke incubator: Organisaties met een bestaande vestiging in de provincie Quebec die ondernemers ondersteunen die inventieve bedrijven willen ontwikkelen. 

Bedrijfsversneller: Organisaties met een bestaande vestiging in de provincie Quebec die diensten aanbieden zoals financiële begeleiding voor ondernemers om daar innovatieve bedrijven uit te breiden.

Vereist is dat de dienstverlenende organisatie het bewijs moet leveren van haar vermogen om een ​​kandidaat en het bedrijfsproject financieel te ondersteunen. Een gedetailleerd plan van aanpak over hoe het dienstenaanbod de kandidaat kan helpen, moet het volgende omvatten:

Voorgesteld ondersteuningsplan: De lijst met diensten die aan de kandidaten worden geleverd, samen met volledige beschrijvingen.

Werkplan: Een specificatie van het budget voor de aangeboden dienst en een activiteitenprogramma.

Bewijs van expertise als universitair ondernemerschapscentrum, bedrijfsincubator en bedrijfsversneller: vaardigheden en prestaties van het ondernemersproject.  

Opmerking: De aanvraag moet als businessplan bij Quebec worden ingediend.

 

Stroom 2:

Om in aanmerking te komen voor Stream 2 moet de aanvrager in Quebec wonen om een ​​nieuw bedrijf op te zetten of een bestaand bedrijf over te nemen en de bedrijfsactiviteiten te beheren. Kandidaten moeten als onderdeel van hun aanvraag twee financiële stortingen doen:

Waarborg: Een minimum van CAD 200,000 als bewijs van verzekering dat het bedrijf zal worden gevestigd. Het bedrag wordt terugbetaald wanneer het businessplan succesvol is uitgevoerd.

Opstartstorting: Bedrijven in Montreal moeten minimaal CAD $300,000 ontvangen, en bedrijven buiten Montreal moeten $200,000 ontvangen.

De kandidaten moeten voldoen aan de onderstaande vereisten:

 • Bewijs van nettovermogen ter waarde van minimaal CAD 900,000 dat legaal is verdiend
 • De aanvraag moet worden ingediend in de vorm van een ondernemingsplan.
 • Kandidaten die een nieuw bedrijf opzetten, moeten ten minste 25% van het eigen vermogen controleren en bezitten. Kandidaten die een reeds bestaand bedrijf overnemen, moeten ten minste 51% van het eigen vermogen bezitten.
 • Het bedrijf mag niet betrokken zijn bij illegale activiteiten zoals fraude, strafbare feiten, enz.
 • Het overgenomen bedrijf mag in de vijf jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag niet operationeel zijn geweest.

 

Zelfstandigenprogramma in Quebec

Het Quebec Self-employed Worker-programma is bedoeld voor specifieke zelfstandigen die naar Quebec willen migreren en daar hun eigen bedrijf willen opzetten. Hun nettovermogen bedraagt ​​CAD 100,000, en ze hebben twee jaar ervaring als zelfstandige in het vakgebied dat ze in Quebec willen uitoefenen.

 

Programmavereisten voor zelfstandigen in Quebec

De vereisten waaraan moet worden voldaan voor het zelfstandigenprogramma in Quebec zijn als volgt:

 • Kom naar de provincie om zelf een baan te creëren door zelfstandig een beroep of beroep uit te oefenen
 • Een nettovermogen ter waarde van CAD 100,000 hebben dat legaal is verworven met, indien van toepassing, een common law-partner of begeleidende echtgenoot
 • Je hebt minimaal twee jaar ervaring als zelfstandige in een vakgebied, vak of beroep om uit te oefenen.
 • Scoor de minimaal vereiste punten via het Quebec Self-Employed Worker Points Assessment Grid.

 

Startup-visum voor ondernemers

Het Canada Startup-visum is bedoeld voor immigrantenondernemers met expertise en vaardigheden om een ​​nieuw bedrijf op te zetten in Canada. Het bedrijf moet:

 • Wees creatief en innovatief
 • Kan meer werkgelegenheid voor Canadezen creëren
 • hebben het potentieel om goed te presteren op mondiaal niveau

 

Visumvereisten voor Canada Startup

De vier belangrijkste vereisten waaraan moet worden voldaan om het Canada Startup-visumprogramma aan te vragen, zijn als volgt:

 • Een in aanmerking komend bedrijf hebben
 • Het bedrijf moet minimaal 10% van de stemrechten hebben die verbonden zijn aan de aandelen van de onderneming.
 • Het bedrijf en de aangewezen organisatie moeten minimaal 50% van de stemrechten verbonden aan de aandelen van de vennootschap bezitten.
 • Steunbrief van een aangewezen organisatie

Bij uw aanvraag moet een steunbrief van een organisatie worden gevoegd

 • Bewijs van voldoende geld

Kandidaten moeten een bewijs overleggen dat zij over voldoende middelen beschikken om zichzelf en eventuele gezinsleden die de hoofdaanvrager vergezellen, te onderhouden. De benodigde middelen variëren afhankelijk van de grootte van het gezin.

 

In onderstaande tabel vindt u de volledige uitsplitsing van de vereiste financiële middelen per gezinslid.

Aantal gezinsleden

Geld dat u nodig heeft (in Canadese dollars)

1

$14,690

2

$18,288

3

$22,483

4

$27,297

5

$30,690

6

 $34,917

7

$38,875

Als er meer dan 7 personen zijn, voegt u voor elk extra gezinslid $ 3,958 toe

 • Voldoe aan de taalvereisten

Op alle vier de toetsonderdelen van de taaltest moet minimaal CLB 5 worden behaald.

 

Voordelen van een Canada Startup Visa

Hier zijn enkele redenen waarom u het Canada Startup-visum zou moeten aanvragen:

 • Permanent verblijfstraject
 • GEEN leeftijdsgrens voor het aanvragen van een visum
 • Basisvereiste Engelse taal
 • Gestroomlijnd aanvraagproces
 • GEEN minimale opleidingseisen
 • Vraag een tijdelijke Canadese werkvergunning aan
 • Financiële investeringssteun van geautoriseerde organisaties
 • Hiermee kunnen meerdere aanvragers voor één bedrijf solliciteren
 • Er zijn GEEN minimale investeringen vereist

 

Hoe vraagt ​​u een Canada Startup Visa aan?

U kunt de onderstaande stappen volgen om een ​​Canada Startup-visum aan te vragen:

Stap 1: Vul het IMM 0008 E-aanvraagformulier in

Stap 2: Zorg voor de benodigde checklist met documenten

Stap 3: Betaal de vereiste vergoeding

Stap 4: Dien de aanvraag in

Stap 5: Wacht op de status van uw visum

 

Familieklasse-immigratie naar Canada

Het land biedt sponsormogelijkheden voor Canadese staatsburgers of permanente inwoners die hun gezin naar Canada willen brengen. Dankzij de Family Class-immigratieprogramma's kunnen bepaalde familieleden permanente inwoners van Canada worden. Het familiesponsorprogramma is een van de meest gewilde immigratieroutes voor individuen die van plan zijn hun directe familie naar Canada te halen.

 

Partnerschap/algemene wet sponsoring

U kunt uw common law-partner, echtelijke partner of echtgeno(o)t(e) sponsoren om Canada PR aan te vragen via het partner-/common law-sponsorprogramma. Kandidaten die momenteel in Canada wonen, kunnen ook een aanvraag indienen voor een open werkvergunning. Met de open werkvergunning voor echtgenoten kunnen gesponsorde personen in het land werken terwijl de sponsoraanvraag wordt verwerkt.

 

Wie komt in aanmerking om zijn partner te sponsoren?

U kunt uw partner of echtgeno(o)t(e) sponsoren als:

 • Je bent 18 jaar oud.
 • U bent een staatsburger van Canada of een PR-houder.
 • Als u een staatsburger van Canada bent die buiten het land woont, moet u de intentie tonen om in Canada te verblijven wanneer de gesponsorde aanvragers PR verkrijgen
 • Mogelijk komt u niet in aanmerking voor sponsoring als u een PR-houder bent die in het buitenland woont.
 • Stuur een bewijs mee dat u alleen bijstand ontvangt voor arbeidsongeschiktheid en niet voor andere doeleinden.
 • Stuur een bewijs mee dat u in staat bent om voor uzelf en voor de mensen die u wilt sponsoren te zorgen

 

Wie komt niet in aanmerking om zijn/haar partner te sponsoren?

Mogelijk komt u niet in aanmerking om uw echtgeno(o)t(e) of partner te sponsoren als:

 • U bent jonger dan 18.
 • U hebt niet de intentie om in het land te wonen zodra uw gesponsorde aanvragers PR hebben ontvangen
 • U bent geen staatsburger van Canada of een PR-houder.
 • U bent een tijdelijke inwoner, dat wil zeggen dat u met een vergunning in het land studeert, op bezoek bent of werkt.
 • U beschikt niet over voldoende middelen om uzelf of de gesponsorde personen te onderhouden.
 • Uw PR-aanvraag is nog niet verwerkt.
 • U kunt niet sponsoren als:
 • U bent gesponsord door een partner of echtgeno(o)t(e) en heeft minder dan vijf jaar geleden een vaste verblijfplaats verworven.
 • U bent verantwoordelijk voor het financieel ondersteunen van de vorige partner of echtgeno(o)t(e) die u heeft gesponsord.

 

Wie kunt u sponsoren?

U kunt een partner, echtgeno(o)t(e) of echtelijke partner sponsoren.

Gewone partner:

U kunt de medewetspartner sponsoren als:

 • U bent niet wettelijk getrouwd.
 • Is minimaal 18 jaar
 • Heeft minimaal 12 maanden onafgebroken bij u gewoond [De enige tijd dat u niet bij elkaar bent, moet tijdelijk of kort zijn]

 

Een echtgenoot:

 • Moet 18 jaar oud zijn
 • Moet wettelijk met u getrouwd zijn

 

Echtelijke partner:

U kunt sponsoren als de echtelijke partner:

 • U bent niet wettelijk getrouwd of heeft geen gemeenschapsrelatie.
 • Is minimaal 18 jaar oud
 • Heeft minimaal 12 maanden een relatie met u
 • Woont niet in Canada
 • Kunnen niet bij u in hun land wonen of met u trouwen vanwege juridische of andere immigratieredenen, zoals hun burgerlijke staat of religieuze vervolging

 

Stappen voor het aanvragen van partner-/gewoontesponsoring

U kunt de onderstaande stappen volgen om u aan te melden voor sponsorschap tussen echtgenoten/gewoonterecht:

Stap 1: Aanvraag sponsoring van de echtgenoot

Stap 2: Vraag Canada PR aan

Stap 3: Betaal de aanvraagkosten

Stap 4: Dien de aanvraag in

Stap 5: Wacht tot uw aanvraag is verwerkt

 

Programma voor ouders en grootouders

Met het Parents and Grandparents-programma kunt u ouders en grootouders sponsoren om PR-houders van Canada te worden. Het PGP-programma is een onderdeel van het Gezinsherenigingsprogramma. Personen die sponsoring aanbieden, moeten een verbintenis ondertekenen waarin zij toegeven dat zij gedurende hun verblijf in Canada twintig jaar lang voor hun ouders en grootouders zullen zorgen. De personen die vanuit Quebec sponsoren moeten bereid zijn een verbintenis voor tien jaar te ondertekenen. Het Ouders en Grootouders Programma (PGP) werkt op loterijbasis en ontvangt eenmaal per jaar aanvragen. Het programma accepteert momenteel aanvragen tot 20 augustus 2.

 

Geschiktheidscriteria voor PGP

De criteria om in aanmerking te komen voor sponsoring van uw ouders- en grootoudersprogramma (PGP):

 • Een ingevuld formulier 'Interesse voor sponsor'
 • Wees een staatsburger van Canada, een Canadese PR-houder
 • Ouder dan 18 jaar
 • Moet in Canada wonen  
 • Voldoe aan de inkomensniveaus die vereist zijn voor het programma.
 • Teken een verbintenis:
 • Om het gesponsorde familielid 20 jaar lang te ondersteunen  
 • Om het gesponsorde familielid tien jaar lang te ondersteunen voor degenen in Quebec

 

Wie kan zijn ouders en grootouders sponsoren?

U kunt uw ouders en grootouders sponsoren als:

 • U wordt uitgenodigd om te solliciteren.
 • Je bent 18 jaar oud.
 • U woont in Canada, waarbij het primaire woonadres uw Canadese woonplaats is.
 • U bent een staatsburger van Canada of een PR-houder.
 • U moet een bewijs hebben dat u over voldoende middelen beschikt om uw gesponsorde gezinsleden te onderhouden
 • Bewijs van inkomen
 • Een echtgeno(o)t(e) of partner kan de aanvraag tot bijtelling mede ondertekenen.
 • Moet voldoen aan andere vereisten van het IRCC

 

Stappen om PGP aan te vragen

U kunt de onderstaande stappen volgen om Canada PGP aan te vragen:

Stap 1: Ontvang een uitnodiging om te solliciteren  

Stap 2: Vraag Canada PR aan via het officiële portaal

Stap 3: Betaal de aanvraagkosten

Stap 4: Dien de aanvraag in

Stap 5: Dien aanvullende documenten in en wacht op de status van uw aanvraag

 

Sponsoring van afhankelijke kinderen

Een van de programma's die door gezinssponsoring worden aangeboden, is de sponsoring van kinderen ten laste. Canadese staatsburgers of PR-houders met kinderen die in het buitenland wonen, kunnen hen sponsoren om in Canada te komen wonen en een PR-visum voor Canada aan te vragen. Kinderen ten laste, inclusief biologische en geadopteerde kinderen, kunnen bij hun ouders in het land verblijven.

 

Wie komt in aanmerking om een ​​kind te sponsoren?

Om uw kind te sponsoren om naar het land te komen via sponsoring van kinderen ten laste, moet u:

 • 18 jaar zijn
 • Wees een staatsburger van Canada of een PR-houder
 • In staat zijn om aan de behoeften van het afhankelijke kind te voldoen
 • Zorg ervoor dat u uw relatie met het kind kunt bewijzen
 • Moet een duidelijk strafblad hebben
 • Mag niet in de gevangenis zitten of beschuldigd worden van een strafbaar feit
 • Mag niet voorkomen in eerdere sponsorovereenkomsten
 • Mag geen inkomenssteun van de overheid ontvangen, tenzij er sprake is van een handicap

 

Geschiktheid voor een kind ten laste om in aanmerking te komen voor sponsoring

Als kinderen ten laste in aanmerking willen komen voor de sponsoring van kinderen ten laste, moeten ze:

 • Wees een biologisch of geadopteerd kind van een PR-houder of een Canadees staatsburger
 • Niet getrouwd zijn of betrokken zijn bij een common law-relatie
 • Moet jonger zijn dan 22

Kinderen ouder dan 22 jaar kunnen ook in aanmerking komen als:

 • Ze hebben te maken met een mentale of fysieke aandoening die hulp en ondersteuning van ouders vereist
 • Zij zijn al vóór hun 22e financieel afhankelijk van hun ouders

 

Stappen voor het aanvragen van sponsoring van kinderen ten laste

De stappen voor het aanvragen van de sponsoring van kinderen ten laste zijn als volgt:

Stap 1: Meld u aan als sponsor van het kind ten laste

Stap 2: Vraag Canada PR aan

Stap 3: Betaal de aanvraagkosten

Stap 4: Dien de aanvraag in

Stap 5: Wacht tot uw aanvraag is verwerkt

 

Programma's voor vluchtelingen en humanitaire hervestiging

De vluchtelingen- en humanitaire hervestigingsprogramma’s zijn specifiek bedoeld voor mensen die hun land zijn ontvlucht uit angst voor vervolging. Het vluchtelingensysteem van Canada is verdeeld in twee grote delen:

 • Programma voor vluchtelingen en humanitaire hervestiging:  Dit programma is specifiek bedoeld voor mensen die bescherming van buiten het land nodig hebben. Sommige particuliere sponsors en de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) erkennen vluchtelingen voor hervestiging.
 • Het asielprogramma: Het is bedoeld voor vluchtelingen die bescherming nodig hebben van binnenuit. Het biedt bescherming aan vluchtelingen in Canada die hun land hebben verlaten vanwege marteling, vervolging, ongebruikelijke straffen, enz.

 

Tijdelijke werkvergunningen

Hieronder vindt u de lijst met vijf Canadese tijdelijke werkvergunningen:

Internationale ervaring Canada (IEC)

Met het International Experience Canada (IEC)-programma kunnen personen tussen 18 en 35 jaar in het land werken en reizen. Het door de overheid geïnitieerde programma helpt kandidaten om in Canada te werken, buitenlandse werkervaring op te doen en hun Engelse en Franse taalvaardigheid te verbeteren.

 

Wie kan de Canada IEC aanvragen?

Om deel te nemen aan de Internationale ervaring Canada (IEC), moet uw grondgebied of land waarvan u staatsburger bent een overeenkomst voor jongerenmobiliteit met Canada hebben. In zeldzame gevallen kunnen jongeren uit niet-partnerlanden ook deelnemen aan het IEC-programma via specifieke erkende organisaties. Of u in aanmerking komt voor het programma verschilt per land, omdat verschillende landen verschillende sets IEC-deelnamevereisten hebben. Terwijl sommige landen toestaan ​​dat deelnemers slechts één keer deelnemen, staan ​​andere landen tweemaal toe in verschillende andere categorieën. De tijd dat u deelneemt, wordt pas in aanmerking genomen nadat u het land bent binnengekomen en de werkvergunning heeft gekregen. Leden van uw gezin kunnen u niet vergezellen tijdens het IEC-programma. De gezinsleden kunnen echter zelf een aanvraag indienen om Canada te bezoeken, te werken of te studeren.

 

Voordelen van het IEC-programma

Enkele voordelen van het IEC-programma zijn als volgt:

 • Gemakkelijke routes om een ​​Canadese werkvergunning te krijgen
 • Kan maximaal 2 jaar in het land verblijven en werken
 • Kan een open werkvergunning verkrijgen
 • Biedt PR-traject
 • Blootstelling aan de mondiale arbeidsmarkt
 • Kan Canadese werkervaring opdoen

 

Stappen om Canada IEC aan te vragen

De stappen voor het aanvragen van Canada IEC zijn als volgt:

Stap 1: Maak een profiel aan

Stap 2: Dien een blijk van belangstelling in (EOI)

Stap 3: Laat je uitnodigen om te solliciteren

Stap 4: Betaal de vereiste vergoeding en vraag een Canadese werkvergunning aan

Stap 5: Migreren naar Canada

 

Overdracht binnen het bedrijf

De categorie Intra-Company Transfer staat het buitenland toe om in aanmerking komende werknemers tijdelijk over te dragen naar Canada. De overdracht van werknemers zou de effectiviteit van het management kunnen verbeteren, de Canadese export kunnen uitbreiden of het Canadese concurrentievermogen op overzeese markten kunnen vergroten. De Refugee Protection Regulations helpen de binnen het bedrijf overgeplaatste personen, en de algemene bepalingen worden aangevuld door de internationale handelsovereenkomsten voor burgers van de ondertekenende landen.

 

Vereisten voor overdracht binnen het bedrijf 

De algemene vereisten waaraan de binnen het bedrijf overgeplaatste personen moeten voldoen om een ​​werkvergunning aan te kunnen vragen zijn:

 • Bent u momenteel in dienst bij een multinational of heeft u gesolliciteerd naar een functie in een filiaal, filiaal, dochteronderneming, moedermaatschappij of onderneming
 • Overgaan naar een onderneming die een kwalificerende relatie heeft met een bedrijf waarvoor zij momenteel werken; het dienstverband dat wordt uitgeoefend moet plaatsvinden bij een voortgezette en legale vestiging van de onderneming.
 • Worden overgeplaatst naar een senior management- of leidinggevende functie, gespecialiseerde kenniscapaciteit
 • Onafgebroken gewerkt voor het bedrijf dat van plan is over te dragen; de arbeidsperiode moet minimaal 1-3 jaar vóór de datum van aanmelding liggen.
 • Komen voor een tijdelijke periode naar het land
 • Hebben voldaan aan alle immigratiegerelateerde vereisten voor tijdelijke toegang 

 

Documenten vereist voor overdracht binnen het bedrijf

De lijst met documenten die vereist zijn voor de overdracht binnen het bedrijf is als volgt:

 • Bewijs van bevestiging dat de werknemer momenteel werkt voor een multinational buiten Canada
 • Bewijs van bevestiging dat de werknemer gedurende minimaal 1-3 jaar ononderbroken (fulltime of parttime) voor het bedrijf heeft gewerkt
 • Gedetailleerde beschrijving van de functie van de aanvrager als manager of leidinggevende of een functie waarbij gespecialiseerde kennis betrokken is
 • Voor gespecialiseerde kennis: Bewijs dat de kandidaat over de kennis beschikt en dat de functie in Canada vergelijkbare expertise vereist
 • Gedetailleerde beschrijving van de beschikbare positie in Canada
 • Bewijs van de beoogde verblijfsperiode in Canada
 • Bewijs van de relatie tussen de buitenlandse onderneming en die in Canada

 

Vrijhandelsovereenkomsten

Het land heeft ongeveer 15 vrijhandelsovereenkomsten met 51 andere landen, die wereldwijd ruim 1.5 miljard klanten bestrijken. Deze overeenkomsten zijn specifiek bedoeld voor zakenmensen en gekwalificeerde buitenlandse werknemers uit landen met een vrijhandelsovereenkomst met Canada die de uitwisseling van specifieke categorieën werknemers omvat. Handelaren, investeerders en zakelijke bezoekers kunnen via de vrijhandelsovereenkomsten een vereenvoudigde en gestroomlijnde toegang tot Canada krijgen. 

 

Voordelen van de vrijhandelsovereenkomsten

Enkele voordelen van de Canadese vrijhandelsovereenkomsten zijn als volgt:

 • Vergroot de concurrentiekracht op de markt
 • Biedt toegang tot nieuwe kopers en consumenten
 • Helpt de buitenlandse markten te stabiliseren met meer transparantie
 • Elimineert alle handelsbarrières 

 

Tijdelijk buitenlandsarbeidersprogramma (Arbeidsmarkteffectbeoordeling)

Een Labour Market Impact Assessment (LMIA) is een officieel document dat de werkgelegenheids- en sociale ontwikkeling van Canada uitgeeft na beoordeling van de impact die een buitenlandse werknemer zou hebben op de Canadese arbeidsmarkt. Een positieve LMIA bewijst dat geen enkele Canadese staatsburger of PR-houder een specifieke vacature of positie kan vervullen.

De LMIA bestaat uit twee typen:

 • Tijdelijk werken in Canada onder het Temporary Foreign Worker Program (TFWP)
 • Immigratie naar Canada permanent via het Express Entry-programma

Met het Temporary Foreign Worker Program (TFWP) kunnen in Canada gevestigde werkgevers het buitenlandse talent werven dat nodig is voor de functie. Buitenlandse werknemers die via de TFWP het land binnenkomen, krijgen bescherming en toegang tot bepaalde rechten in het land.

 

Soorten LMIA-streams in Canada

De LMIA heeft in hoofdzaak acht verschillende streams die hieronder worden vermeld:

 • Primaire landbouwposities
 • Wereldwijde talentenstroom
 • Seizoensgebonden programma voor landarbeiders
 • Stroom met hoge lonen
 • Lage lonen stroom
 • Verzorger stroom
 • Erkende werkgever Pilot-stream
 • Buitenlandse academici
 • Permanente bewonersstroom

 

Voordelen van LMIA

Enkele voordelen van de LMIA zijn als volgt:

 • TFWP geeft buitenlandse werknemers die geen werkvergunning hebben gekregen, de kans om voor een specifieke Canadese werkgever te werken
 • Met de GTS-stream kunnen werkgevers binnen tien dagen bepaalde buitenlandse werknemers naar het land halen.
 • De werkervaring die de werknemers opdoen, kan bijdragen aan het verkrijgen van een PR in Canada.
 • Express Entry-kandidaten kunnen 50-200 CRS-punten behalen via een positieve LMIA. De extra punten die worden behaald, kunnen een kandidaat helpen een ITA voor PR veilig te stellen.

 

Werkvergunning voor echtgenoten en partners van buitenlandse werknemers en studenten

De werkvergunning voor echtgenoten en partners van Foreign Workers and Students is bedoeld voor bepaalde groepen buitenlandse werknemers en internationale studenten in Canada.

U kunt in aanmerking komen voor een open werkvergunning als:

 • U bent een echtgeno(o)t(e) van een geschoolde arbeider onder de NOC-vaardigheidstypen 0, A en B die toestemming heeft gekregen om zes maanden of langer in Canada te werken.
 • U bent de echtgenoot van een internationale student die is ingeschreven aan een postsecundaire school, hogeschool of universiteit in Canada of aan het collège d'enseignement général et professionnel (CEGEP)

 

Voordelen van een open werkvergunning

Enkele voordelen van een open werkvergunning zijn:

 • Gratis om te werken voor elke Canadese werkgever
 • Kan tijdens de looptijd van uw werkvergunning van werkgever wisselen
 • Canadese werkervaring
 • Opgedane ervaring kan helpen bij de Canadese immigratie

 

Studeer in Canada

Je kunt een Canadese studievergunning aanvragen als je in Canada wilt studeren of je wilt inschrijven voor een van de studieprogramma's op Canadese scholen, hogescholen of universiteiten. Voor meer dan zes maanden studiecursussen is een Canadese studievergunning vereist.

De universiteiten in Canada bieden drie belangrijke instroommogelijkheden:

Herfstinname: September

Winteropname: Januari

Zomeropname: April mei

 

Geschiktheidscriteria voor het aanvragen van een studentenvisum voor Canada

U komt in aanmerking voor het aanvragen van een studentenvisum voor Canada als:

 • U bent ingeschreven voor een DLI
 • U beschikt over voldoende middelen om uw verblijf in het land te financieren
 • U dient een PCC in
 • Een medisch onderzoek laten doen en in goede gezondheid verkeren
 • Bewijs van intentie om het land te verlaten na voltooiing van uw studie

 

Vereisten voor studentenvisum Canada

De vereisten om in Canada te studeren zijn:

 • Bewijs van acceptatie van een DLI
 • Attestbrief van een Canadese provincie
 • Identiteitsbewijs
 • Bewijs van voldoende geld
 • Verklaringsbrief (SOP)
 • Medische documenten
 • Bewijs van testresultaten Engels
 • Aanvraag studievergunning Canada

 

Stappen voor het aanvragen van een studentenvisum voor Canada

Hieronder vindt u vijf eenvoudige stappen om een ​​studentenvisum voor Canada aan te vragen:

Stap 1: Controleer of je in aanmerking komt om in Canada te studeren

Stap 2: Sorteer de documenten die nodig zijn voor het studentenvisum

Stap 3: Vraag het visum online aan

Stap 4: Wacht op je studentenvisumstatus

Stap 5: Vlieg naar Canada voor je studie

 

Kosten voor studentenvisum voor Canada

De kosten voor het aanvragen van een Canada studentenvisum variëren van 150 CAD tot 200 CAD met een verwerkingstijd van 2-16 weken.

Aanvraag (per persoon)

CADXPERT / LANDXPERT

Studievergunning (inclusief aanvragen voor verlengingen)

150

Vergoeding biometrie (per persoon)

85

 

Post-immigratieproces 

Nadat u naar Canada bent geëmigreerd, moet u volledige kennis en begrip hebben van het navigeren door het land. Het is raadzaam om een ​​gevestigd en bekend immigratiebedrijf zoals Y-Axis te raadplegen om u te helpen met al uw immigratiegerelateerde vragen.

 

Banen vinden in Canada

U kunt gebruikmaken van de Y-Axis Job Search-services om u te helpen de juiste baan te vinden die aansluit bij uw doelen en past bij uw kwalificaties. Een baan vinden in Canada kan moeilijk zijn; Met de hulp van ervaren professionals kan het zoeken naar uw droombaan echter beheersbaar worden. Onze CV-marketingdiensten helpen u bij het creëren van een bijgewerkt en professioneel CV. De eerste stap zou zijn het zoeken naar een geschikte baan, waarvoor u een sponsor kunt vinden en een werkvisum voor Canada kunt aanvragen.

 

Overwegingen bij gezondheidszorgdekking

Het gebruik maken van een Canadese ziektekostenverzekering is een van de belangrijkste dingen die u moet doen na immigratie naar Canada. Canadese PR-houders krijgen over het algemeen publieke dekking om hun medische kosten te helpen dekken.

 

Hoe kan Y-Axis u helpen?

Y-Axis, het toonaangevende buitenlandse immigratieadviesbureau in Canada, biedt op maat gemaakte immigratiediensten voor elke klant op basis van hun vereisten. Enkele van onze diensten omvatten:

 • Ontvang een gratis geschiktheidscontrole via de Canada Immigration Points Calculator
 • Ontvang deskundige begeleiding voor Canadese immigratie
 • Maak gebruik van Y-Axis-coachingdiensten voor deskundige CELPIP-coaching, IELTS-vaardigheidscoaching 
 • Reserveer jouw plek voor een gratis loopbaanadvies
 • Krijg end-to-end ondersteuning bij het aanvragen van een Canada PR-visum
 • Maak gebruik van de Y-Axis-zoekdiensten om u te helpen uw droombaan in Canada te vinden

 

 

Veelgestelde Vragen / FAQ

Is er een leeftijdsgrens voor het migreren naar Canada?
pijl-rechts-vullen
Wat is het beste immigratietraject in Canada?
pijl-rechts-vullen
Is IELTS vereist om naar Canada te migreren?
pijl-rechts-vullen
Heb ik een baanaanbieding nodig om naar Canada te emigreren?
pijl-rechts-vullen
Wat zijn enkele immigratieprogramma's om naar Canada te migreren?
pijl-rechts-vullen
Wat zijn de soorten werkvisa voor Canada?
pijl-rechts-vullen
Wat is het recht om naar Canada te emigreren?
pijl-rechts-vullen
Wat zijn de stappen die u moet volgen om naar Canada te migreren?
pijl-rechts-vullen
Kan ik mijn gezin meenemen naar Canada?
pijl-rechts-vullen
Wat zijn de vereisten voor immigratie naar Canada?
pijl-rechts-vullen
Hoeveel kost het om naar Canada te migreren?
pijl-rechts-vullen