Hoi,

Welkom bij uw gratis en snelle wizard

Controleer of u in aanmerking komt

STAP 2 OF 14

Uw leeftijdsgroep

Quebec

U wilt uzelf laten evalueren

Quebec

Jouw score

00
Bel

Praat met een expert

Bel7670800000

Quebec immigratiepuntencalculator

Het Quebec Skilled Worker Program (QSWP) is een populair immigratieprogramma waarmee geschoolde buitenlandse werknemers als permanente inwoners naar Quebec kunnen verhuizen. Het programma is ontworpen om mensen aan te trekken die over de nodige vaardigheden, opleiding en werkervaring beschikken om bij te dragen aan de economie van Quebec.

Om in aanmerking te komen voor de QSWP moeten aanvragers aan bepaalde criteria voldoen en een minimumaantal punten scoren op de Quebec Immigration Eligibility Points Calculator. De calculator evalueert verschillende factoren, zoals leeftijd, opleiding, taalvaardigheid, werkervaring en meer, om de geschiktheidsscore van een sollicitant te bepalen.

De Quebec Immigration Eligibility Points Calculator is een gratis online tool waarmee aanvragers hun geschiktheidsscore voor de QSWP kunnen bepalen. De calculator beoordeelt het profiel van een sollicitant op basis van verschillende factoren en kent dienovereenkomstig punten toe. De minimale score voor het behalen van de QSWP is 50 punten voor alleenstaande aanvragers en 59 punten voor aanvragers met een echtgenoot of partner.

Uitsplitsing van de factoren voor de Quebec Immigration Points Calculator:

  • Leeftijd: Aanvragers tussen de 18 en 35 jaar krijgen voor deze factor het maximale aantal punten.
  • Onderwijs: Punten worden toegekend op basis van het door de aanvrager voltooide opleidingsniveau.
  • Taalvaardigheid: Punten worden toegekend op basis van de vaardigheid van de kandidaat in het Frans en het Engels.
  • Werkervaring: Punten worden toegekend op basis van het aantal jaren werkervaring in een geschoold beroep.
  • Echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partnerschap: Punten worden toegekend op basis van de opleiding, taalvaardigheid en werkervaring van de echtgenoot of partner van de aanvrager.
  • Kinderen: Punten worden toegekend op basis van de leeftijd van de kinderen van de aanvrager.

Naast de bovengenoemde factoren kunnen aanvragers ook punten verdienen voor factoren zoals een gevalideerde baanaanbieding, eerdere werk- of studie-ervaring in Quebec en financiële zelfvoorziening.

Zodra een aanvrager zijn geschiktheidsscore heeft berekend met behulp van de Quebec Immigration Eligibility Points Calculator, kan hij of zij een Expression of Interest (EOI) indienen bij de regering van Quebec. De EOI is een formele verklaring van het belang van de aanvrager om als geschoolde arbeider naar Quebec te emigreren.

Als de EOI van de aanvrager wordt geselecteerd, ontvangt deze een uitnodiging om een ​​Quebec Selection Certificate (CSQ) aan te vragen. De CSQ is een document dat bevestigt dat de aanvrager in aanmerking komt voor de QSWP en hem in staat stelt een permanente verblijfsvergunning in Quebec aan te vragen.

Kortom, het Quebec Skilled Worker Program is een uitstekende optie voor geschoolde buitenlandse werknemers die als permanente inwoners naar Quebec willen verhuizen. De Quebec Immigration Eligibility Points Calculator is een handig hulpmiddel waarmee aanvragers kunnen bepalen of ze in aanmerking komen voor het programma en de nodige stappen kunnen ondernemen om een ​​permanente verblijfsvergunning in Quebec aan te vragen. Ik hoop dat deze informatie helpt!

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat is het Quebec Skilled Worker-programma?
pijl-rechts-vullen
Wat is de Québec immigratie-geschiktheidspuntencalculator?
pijl-rechts-vullen
Welke factoren worden geëvalueerd door de Quebec Immigration Eligibility Points Calculator?
pijl-rechts-vullen
Hoe kan ik mijn geschiktheidsscore voor de QSWP verbeteren?
pijl-rechts-vullen
Wat is het Expression of Interest (EOI)-systeem?
pijl-rechts-vullen
Wat is het Quebec Selection Certificate (CSQ)?
pijl-rechts-vullen