Over deze website:

Op onze website staan ​​disclaimers waarin wordt gesteld dat Y-Axis Canada (www.y-axis.ca) een onafhankelijke entiteit is.

Aansluiting:

Y-Axis is niet gelieerd aan enige overheid of overheidsinstantie. Y-Axis biedt immigratiebegeleiding en conciërgediensten voor immigratie en brengt servicekosten in rekening. Het onderhoudt www.y-axis.ca, een particuliere publicatiewebsite, die algemene informatie biedt over kwesties die verband houden met immigratie. Het is geen juridisch bedrijf en biedt ook geen enkele vorm van juridisch advies of suggesties aan zijn gebruikers. De informatie op onze website mag uitsluitend ter referentie worden gebruikt en niet ter vervanging van professioneel advies. Wij geven onze gebruikers geen juridisch advies, meningen of aanbevelingen over hun wettelijke rechten, rechtsmiddelen, juridische verdedigingen, juridische opties of juridische strategieën. Elke aankoop die via deze website wordt gedaan, is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van Y-Axis waaraan u, door deze site te gebruiken en/of een aankoop te doen, ermee akkoord gaat gebonden te zijn.

Certificaten:

Y-Axis Overseas Careers heeft strenge antecedentenonderzoeken ondergaan die onze geldigheid en algehele legitimiteit van ons bedrijf garanderen.

Intellectuele eigendomsrechten:

Tenzij anders vermeld, is Y-Axis Overseas Careers de auteursrechthebbende van alle inhoud, lay-out, ontwerp, gegevens, afbeeldingen, handelsmerken en logo's onder het domein y-axis.ca. De inhoud wordt beschermd door India en internationale auteursrechtwetten. Y-Axis Overseas Careers zal haar uiterste best doen om de rechten van werknemers, klanten, leden en intellectuele eigendomsrechten te beschermen. Indien nodig zullen wij niet aarzelen om juridische stappen te ondernemen.

Beperking van de aansprakelijkheid:

Y-Axis Overseas Careers is niet aansprakelijk voor enige bijzondere schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op deze website te gebruiken, of de prestaties van de producten, zelfs als Y-Axis Overseas Careers is op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Toepasselijk recht staat mogelijk de beperking van de uitsluiting van aansprakelijkheid, of incidentele of gevolgschade, niet toe; daardoor is de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing.

Rechtsvorm en rechtskeuze:

Door onze website te gebruiken en producten of diensten aan te schaffen, bent u een juridisch contract aangegaan met Y-Axis Overseas Careers. U stemt ermee in dat de winnende partij in een civiele rechtszaak redelijke advocatenhonoraria kan worden toegekend.

Beperking van persoonlijk gebruik:

De informatie, nieuws, artikelen, e-mails, producten en diensten van Y-Axis Overseas Careers zijn voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag geen informatie of andere inhoud, producten of diensten verkregen van Y-Axis Overseas Careers wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, er afgeleide werken van maken, overdragen of verkopen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. toestemming van ons.

Typografische fouten:

In het geval dat een product of dienst van Y-Axis Overseas Careers per ongeluk tegen een onjuiste prijs wordt vermeld, behouden wij ons het recht voor om bestellingen tegen de onjuiste prijs te weigeren of te annuleren. Y-Axis Overseas Careers behoudt zich het recht voor om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling al dan niet is bevestigd en van uw creditcard is afgeschreven. Als er kosten in rekening zijn gebracht op uw creditcard, wordt het onjuiste bedrag volledig terugbetaald.

Y-Axis nieuwsbrief:

y-axis.ca (deze website) biedt een gratis nieuwsbrief. Dit is een Opt-Out-service, wat betekent dat de gebruiker op elk moment de mogelijkheid heeft om zijn of haar e-mailadres uit de nieuwsbrief te verwijderen. Hiervoor is voor gebruikers een afmeldpagina beschikbaar. Uw e-mailadres zal nooit met derden worden gedeeld.

Links:

Deze website bevat hyperlinks die u buiten y-axis.ca kunnen brengen. Voor uw gemak zijn er links beschikbaar. Het opnemen van een link impliceert echter geen goedkeuring of goedkeuring door Y-Axis Overseas Careers. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele links van en naar y-axis.ca. Het framen van onze website, op welk niveau dan ook, is verboden.

Restitutiebeleid:

Evaluaties: 100% niet-restitueerbaar. DIY-pakketten: 100% niet-restitueerbaar. Directory's: 100% niet-restitueerbaar

Andere diensten:
 • 100% niet-restitueerbaar als de papieren versie van de overeenkomst niet door u is ondertekend en naar ons is teruggestuurd.
 • 100% niet-restitueerbaar als u een aankoop doet, later van gedachten verandert en besluit zich terug te trekken.
 • 100% niet-restitueerbaar als u niet verder wilt gaan met onze diensten.
 • 100% Niet-restitueerbaar als u de vereiste papieren niet binnen 60 dagen na aanmelding indient.
 • 100% Niet-restitueerbaar in geval van afwijzing door consulaat/ambassade/beoordelingsautoriteit/immigratie.
 • 100% niet-restitueerbaar als het medisch onderzoek door de cliënt of zijn/haar gezinsleden mislukt.
 • 100% niet-restitueerbaar als u geen origineel politieverklaringscertificaat kunt overleggen dat niet minder dan 3 maanden oud is.
 • 100% niet-restitueerbaar als er niet wordt aangetoond dat er voldoende middelen zijn voor de afwikkeling of het onderhoud door de klant of zijn/haar gezinsleden.
 • 100% niet-restitueerbaar bij indiening van frauduleuze papieren.
 • 100% niet-restitueerbaar als er sprake is van een eerdere overtreding van de immigratiewet door de klant of een van zijn of haar familieleden.
 • 100% niet-restitueerbaar bij te late indiening van eventuele aanvullende papieren die in een later stadium door het consulaat worden aangevraagd.

Y-Axis Canada behoudt zich het recht voor om geen restitutie uit te voeren volgens ons beleid en in overeenstemming met deze overeenkomst.

Eventuele restituties worden verwerkt binnen 30 dagen nadat u het restitutieaanvraagformulier heeft ingevuld en een eventueel bewijs van afwijzing heeft verstrekt.

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden, gaat u ermee akkoord dat u onder geen enkele omstandigheid om terugbetaling zult vragen.

Terugbetalingen voor ontvangen betalingen worden in de vorm van een bedrijfscheque uitgevoerd. De terugbetalingscheque wordt betaalbaar gesteld aan de persoon op het bestelformulier en verzonden naar het adres dat op het bestelformulier staat vermeld.

U stemt er hierbij mee in dat u geen contact zult opnemen met uw creditcardmaatschappij of bank om een ​​geschil in te dienen, aangezien dit het terugbetalingsproces alleen maar zal vertragen.

Onze producten en diensten:

Y-Axis biedt een technische evaluatieservice die uw profiel voor een geselecteerd land evalueert en u laat weten hoeveel punten er zijn gescoord. Alle rapporten worden binnen 48 uur na aanmelding verzonden als alle informatie in het formulier is ingediend. De vergoeding voor een evaluatierapport is 100% niet-restitueerbaar.

Volledige service:

Y-Axis Canada biedt begeleiding en advies op het gebied van immigratie. Alle verwerking vindt plaats in een backoffice in India en u gaat hierbij akkoord met deze regeling. De vergoeding voor de volledige service kan alleen worden gerestitueerd volgens de hierboven genoemde voorwaarden.

DIY-pakketten:

Y-Axis Canada biedt downloadbare DIY Kits (doe-het-zelf-handleidingen). Alle DIY Kits die beschikbaar zijn op onze website zijn uitgegeven door Y-Axis. Kits kunnen tegen betaling worden gedownload. De vergoeding is 100% niet-restitueerbaar. Alle kits zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en mogen niet als juridisch advies worden beschouwd. Copyrightinformatie: DIY-kits worden uitgegeven door Y-Axis en worden beschermd door alle internationale auteursrechtwetten. Er zullen juridische stappen worden ondernomen tegen iedereen die probeert hetzelfde te kopiëren of te verkopen.

directories:

Y-Axis Canada biedt downloadbare gidsen van werkgevers/bemiddelingsbureaus in een aantal steden. Alle mappen die beschikbaar zijn op onze website worden gepubliceerd door Y-Axis. Deze zijn tegen betaling te downloaden.

Informatie over copyright:

Directory's worden gepubliceerd door Y-Axis en worden beschermd door alle internationale auteursrechtwetten. Er zullen juridische stappen worden ondernomen tegen iedereen die probeert hetzelfde te kopiëren of te verkopen.

Aanvraagformulieren:

Y-Axis Canada biedt verschillende soorten aanvraag- en aanvraagformulieren aan om te downloaden als extra service voor onze klanten. Formulieren zijn tegen betaling verkrijgbaar op abonnementsbasis.

Informatie over copyright:

Op geen enkel formulier wordt auteursrecht geclaimd. De formulieren op onze website worden gepubliceerd door verschillende buitenlandse overheidsinstanties.

Verzendbeleid:

Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw bestelling na aankoop direct kan worden gedownload. Vertragingen kunnen, hoewel zeldzaam, optreden als gevolg van technische problemen of als gevolg van problemen buiten onze controle. In geval van technische problemen wordt de bestelling verzonden naar het door u opgegeven e-mailadres. Houd er rekening mee dat er geen terugbetaling of terugboeking mogelijk is zodra de bestelling is geplaatst.

Garantieverklaring:

Deze site en de materialen en producten op deze site worden geleverd "zoals ze zijn" en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Voor zover toegestaan ​​op grond van de toepasselijke wetgeving, wijst Y-Axis Canada alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Y-Axis Canada verklaart of garandeert niet dat de functies op de site ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, dat de defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze site of de server die de site beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. . Y-Axis Canada geeft geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot het gebruik van de materialen op deze site in termen van hun juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, bruikbaarheid, tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins. Sommige staten staan ​​geen beperkingen of uitsluitingen van garanties toe, dus de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Wijzigingen in de voorwaarden:

Y-Axis Canada behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. Door een product op onze website te kopen, gaat u hierbij akkoord met alle voorwaarden en bepalingen die in deze overeenkomst zijn vermeld. U stemt er hierbij mee in deze voorwaarden onder geen enkele omstandigheid te betwisten. Alle geschillen vallen uitsluitend onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Hyderabad.

Principes voor gegevensbescherming:

We zullen de wetgeving inzake gegevensbescherming naleven. Dit zegt dat de persoonlijke informatie die we over u bewaren, moet zijn:

 1. Rechtmatig, eerlijk en op een transparante manier gebruikt. 2. Alleen verzameld voor geldige doeleinden die we u duidelijk hebben uitgelegd en niet gebruikt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden. 3. Relevant voor de doeleinden waarover wij u hebben geïnformeerd en uitsluitend beperkt tot die doeleinden. 4. Nauwkeurig en up-to-date gehouden. 5. Veilig bewaard.
 2. Het soort informatie dat we over u bewaren Persoonlijke gegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een individu aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Het omvat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens). Er zijn ‘speciale categorieën’ van gevoeligere persoonsgegevens die een hoger beschermingsniveau vereisen. We kunnen de volgende categorieën persoonlijke informatie over u verzamelen, opslaan en gebruiken: Persoonlijke contactgegevens zoals naam, titel, adressen, telefoonnummers en persoonlijke e-mailadressen. Geboortedatum. Geslacht. Burgerlijke staat. Nabestaanden en contactgegevens voor noodgevallen. Nationaal verzekerings- of belastingnummer/PAN-kaart. Bankrekeninggegevens, loongegevens en informatie over de belastingstatus. Rijbewijs. Klachteninformatie. Informatie over uw gebruik van onze informatie- en communicatiesystemen.
  Hoe worden uw persoonlijke gegevens verzameld?
  We verzamelen persoonlijke informatie over betrokkenen via verschillende methoden, zoals landingspagina's, websites en registratie.
Voorwaarden voor landingspagina's:

We bieden gratis adviesdiensten aan via landingspagina's en websites.

Hoe zullen we informatie over u gebruiken?

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. Meestal gebruiken we uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden: 1. Wanneer we de overeenkomst die we met u zijn aangegaan, moeten uitvoeren. 2. Wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. 3. Wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan die belangen. 4. Wanneer u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken in de volgende situaties, die waarschijnlijk zeldzaam zullen zijn: 1. Wanneer we uw belangen (of de belangen van iemand anders) moeten beschermen. 2. Wanneer dit nodig is in het algemeen belang of voor officiële doeleinden of wanneer dit wordt gevraagd door het CBI, de politie of overheidsinstanties.

Situaties waarin wij uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken:

We hebben alle categorieën informatie in de bovenstaande lijst in de eerste plaats nodig om ons in staat te stellen ons contract met u uit te voeren en om ons in staat te stellen aan wettelijke verplichtingen te voldoen. In sommige gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om legitieme belangen van onszelf of die van derden na te streven.

Beheer van het contract dat wij met u zijn aangegaan.

Bedrijfsbeheer en planning, inclusief boekhouding en audit.

Beslissingen nemen over klachten.

Het maken van afspraken over de beëindiging van een contract.

Omgaan met juridische geschillen. Naleven van verplichtingen op het gebied van gezondheid en veiligheid. Om fraude te voorkomen. Om uw gebruik van onze informatie- en communicatiesystemen te controleren om naleving van ons wereldwijde IT-beleid en de wetten van het land te garanderen. Om de netwerk- en informatiebeveiliging te garanderen, inclusief het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot onze computer- en elektronische communicatiesystemen en het voorkomen van de verspreiding van kwaadaardige software. Om data-analysestudies uit te voeren om de klanttevredenheid en -behoeften te beoordelen en beter te begrijpen. Sommige van de bovengenoemde gronden voor verwerking overlappen elkaar en er kunnen verschillende gronden zijn die ons gebruik van uw persoonlijke gegevens rechtvaardigen. Als u nalaat persoonlijke gegevens te verstrekken Als u bepaalde gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, is het mogelijk dat wij de overeenkomst die wij met u hebben gesloten niet kunnen uitvoeren of dat wij niet kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals het waarborgen van de gezondheid en veiligheid of bewijs van nationaliteit (bijvoorbeeld: paspoort)

Wijziging van doel:

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we deze om een ​​andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als we uw persoonlijke gegevens voor een niet-gerelateerd doel moeten gebruiken, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de wettelijke basis uitleggen die ons dit toestaat. Houd er rekening mee dat wij uw persoonlijke gegevens zonder uw medeweten of toestemming kunnen verwerken, in overeenstemming met de bovenstaande regels, indien dit wettelijk vereist of toegestaan ​​is.

Hoe gebruiken wij bijzonder gevoelige persoonlijke informatie?

“Speciale categorieën” van bijzonder gevoelige persoonlijke informatie vereisen een hoger beschermingsniveau. We moeten een verdere rechtvaardiging hebben voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van dit soort persoonlijke informatie. In de volgende omstandigheden kunnen we bijzondere categorieën persoonlijke gegevens verwerken: 1. In beperkte omstandigheden, met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 2. Wanneer we onze wettelijke verplichtingen moeten nakomen 3. Wanneer dit nodig is in het algemeen belang, zoals aangevraagd door het CBI, de politie of overheidsinstanties. Minder gebruikelijk kunnen we dit soort informatie verwerken wanneer dit nodig is in verband met voor juridische claims of wanneer dit nodig is om uw belangen (of de belangen van iemand anders) te beschermen en u niet in staat bent uw toestemming te geven, of wanneer u de informatie al openbaar heeft gemaakt. Principes van de AVG Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de volgende principes: 1. Rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie 2. Doelbinding 3. Gegevensminimalisatie 4. Nauwkeurigheid 5. Opslagbeperking 6. Integriteit en vertrouwelijkheid Dit is het enige principe dat expliciet over veiligheid gaat. De AVG bepaalt dat persoonsgegevens ‘moeten worden verwerkt op een manier die een passende beveiliging van de persoonsgegevens garandeert, inclusief bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of schade, met behulp van passende technische of organisatorische maatregelen’. De AVG is bewust vaag over welke maatregelen organisaties moeten nemen, omdat technologische en organisatorische best practices voortdurend veranderen. Momenteel moeten organisaties persoonlijke gegevens waar mogelijk versleutelen en/of pseudonimiseren, maar ze moeten ook overwegen welke andere opties geschikt zijn.

Cookies:

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en door webbrowsers worden gebruikt om gepersonaliseerde inhoud te leveren en logins en accountinstellingen te onthouden. Y-Axis maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, waaronder trackingpixels en webbakens, om gebruiks- en analytische gegevens te verzamelen die ons helpen onze Site, Software en/of Diensten aan u te leveren, en om advertenties te helpen leveren voor relevante Y-Axis producten en diensten aan u aanbieden wanneer u bepaalde pagina's op de Site bezoekt en vervolgens bepaalde sites van derden bezoekt. Onze producten reageren momenteel niet op Do Not Track-verzoeken.

Hebben wij uw toestemming nodig?

We hebben uw toestemming niet nodig als we speciale categorieën van uw persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met ons schriftelijke beleid om onze wettelijke verplichtingen na te komen of specifieke rechten uit te oefenen. In beperkte omstandigheden kunnen wij u benaderen voor uw schriftelijke toestemming, zodat wij bepaalde bijzonder gevoelige gegevens mogen verwerken. Als wij dat doen, zullen wij u volledige details verstrekken over de gegevens die wij graag zouden willen hebben en waarom wij deze nodig hebben, zodat u zorgvuldig kunt overwegen of u hiermee akkoord wilt gaan. U dient zich ervan bewust te zijn dat het geen voorwaarde van uw contract met ons is dat u akkoord gaat met een verzoek om toestemming van ons.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Geautomatiseerde besluitvorming vindt plaats wanneer een elektronisch systeem persoonlijke informatie gebruikt om een ​​beslissing te nemen zonder menselijke tussenkomst. Wij voorzien niet dat er op geautomatiseerde wijze beslissingen over u worden genomen. Wij zullen u echter schriftelijk op de hoogte stellen als deze situatie verandert. Waarom deelt u mijn persoonlijke gegevens mogelijk met derden? Wij zullen uw persoonlijke gegevens delen met derden indien dit wettelijk vereist is.

Dataveiligheid:

We hebben maatregelen getroffen om de veiligheid van uw gegevens te beschermen. We hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op een ongeoorloofde manier worden geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers en agenten die een zakelijke noodzaak hebben om hiervan op de hoogte te zijn. Zij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. We hebben procedures ingevoerd om elke vermoedelijke inbreuk op de gegevensbeveiliging aan te pakken en zullen u en eventuele toepasselijke toezichthouders op de hoogte stellen van een vermoedelijke inbreuk als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Rechten op toegang, correctie, verwijdering en beperking:

Uw plicht om ons op de hoogte te stellen van wijzigingen Het is belangrijk dat de persoonlijke informatie die wij over u bewaren juist en actueel is. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons. Uw rechten in verband met persoonlijke informatie Onder bepaalde omstandigheden heeft u volgens de wet het recht om: Om toegang tot uw persoonlijke informatie te verzoeken (algemeen bekend als een “verzoek om toegang tot de betrokkene”). Hierdoor kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren en controleren of wij deze rechtmatig verwerken. Verzoek om correctie van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Hierdoor kunt u onvolledige of onjuiste informatie die wij over u bewaren, laten corrigeren. Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Hierdoor kunt u ons vragen om persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze te blijven verwerken. U heeft ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen wanneer u gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder). Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer wij vertrouwen op een legitiem belang (of dat van een derde partij) en er iets is aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond. U heeft ook het recht om bezwaar te maken als wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden. Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Hierdoor kunt u ons vragen de verwerking van persoonlijke gegevens over u op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan vaststellen of de reden voor de verwerking ervan. Als u uw persoonlijke gegevens wilt bekijken, verifiëren, corrigeren of verzoeken om verwijdering, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of wilt verzoeken dat wij een kopie van uw persoonlijke gegevens aan een andere partij overdragen, neem dan contact op met info@y-axis.ca geschreven.

Normaal gesproken zijn er geen kosten vereist:

U hoeft geen kosten te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een ​​van de andere rechten uit te oefenen)

Wat hebben wij eventueel van jou nodig?

Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot de informatie te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een andere geschikte veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet wordt bekendgemaakt aan een persoon die geen recht heeft om het te ontvangen.

Recht om toestemming in te trekken:

In de beperkte omstandigheden waarin u mogelijk uw toestemming heeft gegeven voor het verzamelen, verwerken en overdragen van uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel, heeft u het recht om uw toestemming voor die specifieke verwerking op elk gewenst moment in te trekken. Om uw toestemming in te trekken, kunt u contact opnemen met info@y-axis.ca. Zodra we bericht hebben ontvangen dat u uw toestemming hebt ingetrokken, zullen we uw gegevens niet langer verwerken voor het doel of de doeleinden waarmee u oorspronkelijk hebt ingestemd, tenzij we hiervoor een andere legitieme basis hebben op grond van de wet.

Gegevensbescherming:

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via info@y-axis.ca

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment bij te werken. Wij kunnen u van tijd tot tijd ook op andere manieren informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Voor meer informatie, alstublieft Neem contact met ons op of u kunt ons een e-mail sturen op info@y-axis.ca. Een van onze vertegenwoordigers zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen