Permanent verblijf in Canada

Pijl-omlaag
Pijl-omlaag
Pijl-omlaag

Ik accepteer de Algemene voorwaarden

15
Weet je niet wat je moet doen?

Ontvang gratis advies

Canada PR Visa: uitgebreide gids voor permanent verblijf

Canada PR is een permanente verblijfsstatus die wordt toegekend aan niet-Canadese staatsburgers die naar Canada willen emigreren. Een permanent verblijfsvisum voor Canada geeft visumhouders het recht om gedurende een periode van vijf jaar in het land te studeren, werken en verblijven. De PR fungeert als een burgerschapstraject voor kandidaten die aan de geschiktheidscriteria voldoen.

 

Canadese permanente verblijfsvergunning (PR)

De Canadese permanente verblijfsvergunning is een wettelijke status die een staatsburger die geen Canadese ingezetene is, het recht geeft om in Canada te wonen en te werken. Een Canada PR-visum wordt afgegeven voor vijf jaar, waarna het visum moet worden verlengd. Na goedkeuring van het Canada Visa krijgt de persoon een Permanent Resident-kaart, ook wel bekend als de Canada PR-kaart. Volgens de Immigratie Canada Levels Plan 2024-26 wil het land ongeveer 485,000 nieuwe permanente inwoners uitnodigen. Enkele van de belangrijkste trajecten waarlangs men Canada PR kan aanvragen zijn als volgt:

 • Snelle toegang
 • Canadese ervaringsklasse (CEC)
 • Provinciaal genomineerd programma (PNP)
 • Zakelijke immigratie
 • Immigratie in gezinsklasse

 

Voordelen van de Canadese PR-status

Canada staat bekend als een van de meest immigrantenvriendelijke landen en biedt volop kansen voor zijn burgers. De goede levenskwaliteit, de bevredigende arbeidsmarkt met voldoende werkgelegenheid en een diverse en multiculturele omgeving dragen bij aan de vele kenmerken van emigreren naar Canada. Als permanente inwoner van Canada kunt u overal in het land van Maple Leaf studeren, wonen en werken.

Enkele voordelen van de Canadese PR-status zijn als volgt:

 • Woon en werk overal in Canada: Canada staat bekend als het op een na beste land ter wereld voor immigranten om te wonen en te werken en handhaaft een hoge levensstandaard met een groeiende werknemersvriendelijke arbeidsmarkt.
   
 • Maak deel uit van een goed geïntegreerde gemeenschap: Het land bevordert een cultureel diverse omgeving en staat bekend om zijn acceptatie van verschillende culturen, erfgoeden en religies, waardoor het een multicultureel land is.
   
 • Maak gebruik van het universitaire gezondheidszorgsysteem in Canada: Het land heeft een alomvattend en gedegen gezondheidszorgsysteem met veel betaalbare voordelen voor PR-houders. Men kan gebruik maken van gratis medische zorg aangeboden door de Canadese overheid en een door de overheid gefinancierde ziektekostenverzekering aanvragen.
   
 • Sponsor uw gezin voor permanent verblijf: Als Canadese PR kunt u uw gezin sponsoren om te begeleiden. Echtgenoten, kinderen, gezinsleden, common law-partners etc. kunnen worden gesponsord. Met het Express Entry-systeem kunnen familieleden in de aanvraag worden opgenomen zonder dat daarvoor sponsoring nodig is, waardoor een gezinsvriendelijke omgeving voor immigranten wordt gecreëerd.
   
 • Recht op GRATIS onderwijs: Permanente inwoners van Canada kunnen tot 18 jaar gratis onderwijs volgen op openbare scholen. Degenen die tot universiteiten worden toegelaten, krijgen een lager collegegeld in vergelijking met de standaardtarieven voor internationale studenten.
   
 • Sociale zekerheidsvoordelen: PR-houders kunnen toegang krijgen tot sociale zekerheids- en andere sociale voorzieningen, waaronder belastingvoordelen. PR-houders ouder dan 12 jaar kunnen een 9-cijferig socialeverzekeringsnummer (SIN) aanvragen waarmee ze gebruik kunnen maken van de diensten die door de Canadese overheid worden aangeboden.
   
 • Word een staatsburger van Canada als u daarvoor in aanmerking komt: Om in aanmerking te komen voor Canadees staatsburgerschap, moet een PR-houder minimaal drie van de vijf jaar in het land verblijven. Alleen de vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening van uw staatsburgerschapsaanvraag worden echter in aanmerking genomen.

 

Verschillen tussen Canadese PR en staatsburgerschap

Hoewel een permanent verblijf in Canada een tijdelijke immigratieroute is, Canadees staatsburgerschap staat burgers toe permanent in het land te verblijven.

 

De belangrijkste verschillen tussen Canadese PR en staatsburgerschap staan ​​in de onderstaande tabel:

Kenmerk

Canada PR

Canada staatsburgerschap

Status

Permanente verblijfsstatus

Volledige staatsburgerschap

Paspoort

Vereist een paspoort van het land van herkomst

Kan in aanmerking komen voor een Canadees paspoort

Ingezetenschapsplicht

Moet minimaal 3 van de 5 jaar in Canada wonen

Geen verblijfsbeperkingen

Kiesbevoegdheid

Kan niet deelnemen aan de stemming bij federale, provinciale of gemeentelijke verkiezingen

Kan vrij stemmen bij federale, provinciale en gemeentelijke verkiezingen

politiek bureau

Kan geen politieke ambten bekleden

Kan politieke ambten bekleden

Taakbeperkingen

Banen met een hoog niveau van veiligheidsmachtiging zijn beperkt

Kan alle banen overnemen, inclusief de banen met een veiligheidsmachtiging

Duty Jury

Kom niet in aanmerking om zitting te nemen in een jury

Kan in aanmerking komen voor zitting in een jury

Deportatie

Kan worden uitgezet wegens ernstige misdrijven of het schenden van de PR-verplichtingen

Kan niet worden uitgezet, behalve in gevallen van staatsburgerschapsfraude

Reisrechten

Kan vrij reizen, maar heeft mogelijk een visum nodig voor andere landen

Kan met een Canadees paspoort vrij naar veel landen reizen zonder dat een visum nodig is

Familie sponsoring

Kan familieleden sponsoren om PR te worden, op voorwaarde dat aan de deelnamevereisten wordt voldaan

Het is vergelijkbaar met PR, met het recht om het staatsburgerschap door te geven aan kinderen die buiten Canada zijn geboren

Internationale Mobiliteit

Reisrechten kunnen beperkt zijn afhankelijk van het paspoort van het land van herkomst.

Minder beperkingen om internationaal te reizen

Toegang tot sociale voordelen

Kan gebruik maken van de meeste sociale voordelen, waaronder gezondheidszorg

Kan gebruik maken van alle sociale voordelen, inclusief gezondheidszorg

Geschiktheid voor staatsburgerschap

Moet voldoen aan specifieke geschiktheids- en ingezetenschapsvereisten om het staatsburgerschap aan te vragen

Als u al staatsburger bent, hoeft u niet aan specifieke geschiktheidscriteria te voldoen

Vernieuwing van de status

PR-kaart moet elke 5 jaar worden vernieuwd

Het staatsburgerschap is voor onbepaalde tijd en hoeft niet te worden verlengd

 

Geschiktheid voor een permanente verblijfsvergunning voor Canada 

Men moet voldoen aan de onderstaande geschiktheidscriteria voor een permanente verblijfsvergunning in Canada:

Factoren

Voorwaarden

Leeftijd

Personen tussen de 18 en 35 jaar krijgen de maximale punten

Onderwijs

De onderwijskwalificaties moeten gelijkwaardig zijn aan het niveau van het hoger secundair onderwijs in Canada

Werkervaring

Een minimum van één jaar ervaring is vereist

Taalvaardigheid

Een minimumscore van 6 banden in IELTS is vereist

Aanpassingsvermogen

Er worden 10 extra punten toegekend voor een echtgeno(o)t(e) of common law-partner die Canada PR aanvraagt

Geregelde werkgelegenheid

Er worden 10 extra punten toegekend als de kandidaat een Canadese baanaanbieding krijgt

 

Vereisten voor Canada PR

Kandidaten moeten minimaal 67 punten scoren op basis van de zes onderstaande factoren om in aanmerking te komen voor een Canada PR.

 • Leeftijd
 • Onderwijs
 • Werkervaring
 • Taalvaardigheid
 • Aanpassingsvermogen
 • Geregelde werkgelegenheid

Er moet aan de onderstaande checklist met vereisten worden voldaan om een ​​PR voor Canada aan te vragen:

 • Leeftijd: Kandidaten tussen de 18 en 35 jaar kunnen het maximale aantal punten scoren, terwijl kandidaten ouder dan 35 jaar relatief minder punten krijgen. De maximale leeftijd die in aanmerking komt voor de PR is 45 jaar.
   
 • Onderwijs: Kandidaten moeten onderwijskwalificaties hebben die gelijkwaardig zijn aan het Canadese niveau van hoger secundair onderwijs.
   
 • Werkervaring: Minimaal 12 maanden fulltime werkervaring is vereist. Kandidaten met meer jaren werkervaring kunnen hogere punten scoren.
   
 • Taalvaardigheid: Er zijn minimaal 6 banden in IELTS vereist. Kandidaten met Franse taalvaardigheid kunnen extra punten scoren.
   
 • Aanpassingsvermogen: Er worden 10 extra punten toegekend als de common law-partner of echtgeno(o)t(e) met de kandidaat naar Canada migreert.
   
 • Geregeld werk: Er worden 10 punten toegekend als de kandidaat een geldig werkaanbod heeft van een werkgever in Canada.

 

PR-aanvraagproces voor Canada

U kunt een permanent verblijf in Canada aanvragen door de vijf eenvoudige stappen hieronder te volgen:

Stap 1: Controleer of u in aanmerking komt voor PR

Stap 2: Regel de checklist met eisen

Stap 3: Vraag de PR voor Canada aan

Stap 4: Wacht op de status van de visumaanvraag

Stap 5: Migreren naar Canada

 

Stappen om een ​​Canada PR-kaart te verkrijgen

IRCC geeft een Canadese PR-kaart uit die uw identiteit als permanente inwoner van Canada bewijst. De PR-kaart wordt afgegeven aan personen die in Canada de PR-status hebben gekregen en kan als reisdocument worden gebruikt. De PR-kaart, geïntroduceerd in 2002, werd geïntroduceerd als een identiteitskaart om gemakkelijke verificatie van een permanente bewoner te vergemakkelijken. PR-kaarthouders kunnen vrij het land in en uit reizen met een geldigheidsduur van maximaal vijf jaar en in sommige gevallen slechts maximaal twaalf maanden.

 

Kandidaten die onder een van de drie onderstaande criteria vallen, moeten een Canada PR-kaart aanvragen:

 • U bent een permanente inwoner van Canada (met een kind)
 • U heeft plannen om buiten Canada te reizen
 • U bent van plan terug te keren naar Canada via vervoerswijzen zoals bus, boot, vliegtuig of trein.

De stappen voor het aanvragen van een Canada PR Card zijn als volgt:

Stap 1: Orden de documenten

Om een ​​Canada PR Card aan te vragen, moet u de volgende checklist met documenten regelen:

 • Volledig ondertekend en ingevuld IMM 5444-formulier
 • Volledig ondertekend en ingevuld IMM 5644-formulier
 • Kopie van het identiteitsbewijs
 • Fotokopieën
 • Kopie betaling contributie
 • Bewijs van ingezetenschap in de afgelopen 5 jaar

Als u jonger bent dan 18 jaar, moet u het volgende indienen:

 • Bewijs van geboorteakte, voogdij- of adoptiedocumenten afgegeven door de Canadese overheid of rechtbank.
 • Bewijs van educatieve transcripties

 

Stap 2: Vul het aanvraagformulier in

U kunt de aanvraag zowel online als offline invullen:

Vul de aanvraag online in:

Men moet een digitaal (IMM 5444) PRTD-formulier (Permanent Resident Travel Document) invullen en de PDF-documenten uploaden naar het officiële portaal.

 

Opmerking: Om het aanvraagformulier digitaal te ondertekenen, is het belangrijk dat u de naam vermeldt in het paspoort typt.

Vul de applicatie offline in:

U moet de PDF-documenten invullen en via e-mail bij de aanvraag voegen.

De formulieren die nodig zijn voor de aanvraag zijn als volgt:

 • IMM 5644
 • IMM 5475 of IMM 5476
 • IRM 0002 (indien van toepassing)
 • IRM 0004 (indien van toepassing)
 • IRM 0005 (indien van toepassing)

Opmerking: Het is belangrijk om correcte en nauwkeurige informatie in de aanvraag op te geven om juridische gevolgen te voorkomen.

 

Stap 3: Voltooi de betaling van de kosten

Tijdens het aanvragen moet u de vereiste betaling van de verwerkingskosten voltooien. De totale uitsplitsing van de vergoedingenstructuur vindt u in de onderstaande tabel:

Aanvraagkosten $ KAN
Permanente verblijfsvergunning $50
Biometrische vergoedingen
Biometrie (per persoon) 85
Biometrie (per gezin) (2 of meer personen) 170

Stappen voor betaling van PR Card-kosten

Om de kosten te betalen, heeft u nodig:

 • Een geldig e-mailadres
 • Printertoegang om de bon af te drukken
 • Debet MasterCard, Creditcard of Visa Debetkaart

Volg de onderstaande eenvoudige stappen om de kosten te betalen:

Stap 1: Controleer uw geschiktheid

Stap 2: Houd de betaalkaart gereed

Stap 3: Betaal de vereiste kosten

Stap 4: Wacht op de status van het betalingsbewijs van uw vergoeding, dat naar uw e-mailadres wordt verzonden

Stap 5: Voeg het betalingsbewijs bij het aanvraagformulier

Opmerking: De verwerkingskosten moeten online worden betaald en kunnen niet worden terugbetaald als de aanvraagprocedure al is gestart of wordt afgewezen.

 

Stap 4: Dien het aanvraagformulier in

U kunt uw aanvraag op twee manieren indienen:

online: U kunt uw aanvraag samen met de set documenten indienen via het officiële PR-portaal.

offline: U kunt uw aanvraag in een gefrankeerde envelop of via een koeriersdienst versturen.

 

Stap 5: Wacht op de status

Vervolgens moet u wachten op de status van uw aanvraag, die door het IRCC zal worden beoordeeld en afgerond.

Als de aanvraag correct en goedgekeurd is:

 • Er wordt een AoR (Acknowledgement of Receipt) per e-mail verzonden
 • U ontvangt de PR-kaart per post of ontvangt details over wanneer en waar u de kaart kunt ophalen.

 

Opmerking: De PR-kaart kan niet in het buitenland worden afgeleverd, waardoor een PR-houder kan terugkeren naar Canada. Een PR-houder zonder statusbewijs buiten Canada moet de PRTD aanvragen.

Indien de aanvraag onvolledig is:

Aanvragen die onvolledig zijn, worden teruggestuurd naar de aanvrager.

Indien de aanvraag wordt afgewezen:

Aanvragen die worden afgewezen, worden teruggestuurd met een weigeringsbrief met opgave van de redenen.

Als de aanvraag wordt ingetrokken:

Aanvragen die worden ingetrokken, ontvangen een brief met opgave van de redenen.

 

Vereiste documenten voor PR-aanvraag voor Canada

De documenten die vereist zijn voor het indienen van een Canadese PR-aanvraag zijn als volgt:

 • Een geldig paspoort
 • Scores voor taalvaardigheidstests
 • Educatieve transcripties
 • Bewijs van voldoende geld
 • Medisch attest
 • Certificaat van strafrechtelijke goedkeuring van de politie

 

PR-aanvraagkosten voor Canada

De PR-kosten in Canada omvatten kosten voor medische onderzoeken, Engelse taaltesten, aanmeldingskosten voor afhankelijke personen en echtgenoten, PCC-kosten, ECA-kosten en meer. De PR-vergoeding voor Canada varieert doorgaans van 2,500 CAD tot 3,000 CAD en kan variëren afhankelijk van het aantal aanvragers.

 • Eén aanvrager - 2,340 CAD
 • Echtpaar zonder kinderen - 4,680 CAD
 • Echtpaar met één kind – 5,285 CAD

De totale kosten van de Canada PR-aanvraag worden weergegeven in de onderstaande tabel:

Programma

Aanvragers

Nieuwe tarieven (april 2024 – maart 2026)

Recht op permanente verblijfsvergoeding

Hoofdaanvrager en begeleidende echtgeno(o)t(e) of samenlevingspartner

$575

Beschermde personen

Hoofdaanvrager

$635

Beschermde personen

Meereizende echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partnerschap

$635

Beschermde personen

Begeleidend kind ten laste

$175

Vergunninghouders

Hoofdaanvrager

$375

Inwonend mantelzorgprogramma en pilots voor zorgverleners (pilot voor thuiszorgverleners en pilot voor thuisondersteuners)

Hoofdaanvrager

$635

Inwonend mantelzorgprogramma en pilots voor zorgverleners (pilot voor thuiszorgverleners en pilot voor thuisondersteuners)

Meereizende echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partnerschap

$635

Inwonend mantelzorgprogramma en pilots voor zorgverleners (pilot voor thuiszorgverleners en pilot voor thuisondersteuners)

Begeleidend kind ten laste

$175

Humanitaire en medelevende overweging / Openbaar beleid

Hoofdaanvrager

$635

Humanitaire en medelevende overweging / Openbaar beleid

Meereizende echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partnerschap

$635

Humanitaire en medelevende overweging / Openbaar beleid

Begeleidend kind ten laste

$175

Federale geschoolde arbeiders, provinciaal genomineerd programma, Quebec geschoolde arbeiders, Atlantic Immigration Class en de meeste economische pilots (landelijk, agri-food)

Hoofdaanvrager

$950

Federale geschoolde arbeiders, provinciaal genomineerd programma, Quebec geschoolde arbeiders, Atlantic Immigration Class en de meeste economische pilots (landelijk, agri-food)

Meereizende echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partnerschap

$950

Federale geschoolde arbeiders, provinciaal genomineerd programma, Quebec geschoolde arbeiders, Atlantic Immigration Class en de meeste economische pilots (landelijk, agri-food)

Begeleidend kind ten laste

$260

Gezinshereniging (echtgenoten, partners en kinderen; ouders en grootouders; en andere familieleden)

Sponsorkosten

$85

Gezinshereniging (echtgenoten, partners en kinderen; ouders en grootouders; en andere familieleden)

Gesponsorde hoofdaanvrager

$545

Gezinshereniging (echtgenoten, partners en kinderen; ouders en grootouders; en andere familieleden)

Gesponsord kind (hoofdaanvrager jonger dan 22 jaar en geen echtgeno(o)t(e)/partner)

$85

Gezinshereniging (echtgenoten, partners en kinderen; ouders en grootouders; en andere familieleden)

Meereizende echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partnerschap

$635

Gezinshereniging (echtgenoten, partners en kinderen; ouders en grootouders; en andere familieleden)

Begeleidend kind ten laste

$175

Zakelijk (federaal en Quebec)

Hoofdaanvrager

$1,810

Zakelijk (federaal en Quebec)

Meereizende echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partnerschap

$950

Zakelijk (federaal en Quebec)

Begeleidend kind ten laste

$260

 

Canada PR-verwerkingstijd

De verwerkingstijd voor het Canada PR-visum duurt ongeveer 6-8 maanden en kan variëren afhankelijk van het type immigratieprogramma.

De onderstaande tabel bevat fasegewijze verwerkingstijden voor Canada PR:

Fasegewijze procestijdlijnen
Fase Proces Omschrijving Aangewezen autoriteit TAT (doorlooptijd)

Fase 1

Stap 1

Een Educational Credential Assessment (ECA) wordt gebruikt om te verifiëren dat uw buitenlandse opleiding geldig is en gelijk is aan een voltooid diploma in Canada. Het is 5 jaar geldig.

WES 6 8-Weken
IQAS 20 Weken
ICAS 20 Weken
ICES 8 - 10 Weken
CES 12 Weken
MCC (Artsen) 15 Weken
PEBC (Apothekers) 15 Weken
Stap 2 Engelse of Franse taaltest IELTS /CELPIP /TEF Binnen 4-weken

Fase 2

Stap 1 EOI – blijk van belangstelling IRCC Uw profiel is 12 maanden geldig.
Stap 2 PNP – Provinciaal Nominatieprogramma Provinciale autoriteiten Varieert op basis van provincies

Fase 3

Stap 1 Uitnodiging om te solliciteren - ITA Hoofdaanvrager + Echtgenoot + Kinderen 60 dagen
Stap 2 Paspoortinzending en PR-visum Hoofdaanvrager + Echtgenoot + Kinderen Tot 30 dagen

 

Factoren die van invloed zijn op de verwerking van PR-aanvragen in Canada

De verwerkingstijd van de aanvraag voor een Canada PR-visum kan worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals:

 • Type immigratieprogramma: De verwerkingstijd voor Canada PR kan variëren, afhankelijk van het type immigratieprogramma, aangezien elk programma een andere verwerkingstijdlijn heeft. Enkele van de meest voorkomende immigratieroutes zijn familiesponsorprogramma's, Provincial Nominee Program en Express Entry-programma.
 • Nauwkeurigheid van de toepassing: Een volledige en actuele aanvraag met alle benodigde documenten kan het aanvraagproces versnellen. Aanvragen die onvolledig zijn of valse informatie bevatten, lopen vaak vertraging op.
 • Veranderingen in het immigratiebeleid: Eventuele nieuwe wijzigingen in het immigratiebeleid die door het IRCC worden aangekondigd, kunnen van invloed zijn op de verwerkingstijd. Het is raadzaam om op de hoogte te blijven van de beleidswijzigingen en immigratie-updates.
 • Aantal toepassingen: Een groot aantal aanvragen kan resulteren in langere doorlooptijden.

 

Vernieuwing en behoud van de Canadese permanente verblijfsvergunning

De Canada PR-kaart is vijf jaar geldig, waarna deze moet worden verlengd. PR-houders die van plan zijn buiten Canada te reizen, moeten de geldigheid van hun PR controleren op het moment van aankomst in het land. Als de kaart verloopt of ongeldig is, wordt aanbevolen IMM 5644 (reisdocument) bij zich te hebben. Het reisdocument kan vanuit het buitenland worden aangevraagd. De kaart kan worden verlengd nadat deze is verlopen of negen maanden vóór de vervaldatum. Aanvragen die compleet zijn met de juiste gegevens, krijgen een nieuwe PR-kaart.

Om in aanmerking te komen voor een Canada PR Card, moet men:

 • Dien de aanvraag in Canada in
 • Wees een PR-houder

U kunt de onderstaande eenvoudige stappen volgen om de Canada PR-kaart te verlengen:

Stap 1: Controleer of u in aanmerking komt

Stap 2: Regel de vereisten volgens de “Documentchecklist” op het officiële portaal.

Stap 3: Betaal de aanvraagkosten

Stap 4: Dien de aanvraag in

Stap 5: Wacht op de verlengingsstatus

 

Verplichtingen voor het behouden van een permanente verblijfsvergunning in Canada

De Canadese regering heeft bepaalde verplichtingen vastgesteld waaraan moet worden voldaan om de PR-status van Canada te behouden. Om de permanente verblijfsstatus te behouden, is het vereist dat de kandidaat gedurende een bepaalde periode fysiek in het land blijft.

Een van de belangrijkste ingezetenschapsvereisten is dat de kandidaat minimaal 730 dagen in de periode van vijf jaar in Canada verblijft of aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

 • De kandidaat bevindt zich buiten het land en heeft een Canadees staatsburger die toevallig een echtgenoot of kind is.
 • De kandidaat bevindt zich buiten het land en is werkzaam bij een Canadees zakenbedrijf of bij een van de openbare diensten van Canada.
 • De kandidaat is een wettelijke partner, echtgeno(o)t(e) of kind van een PR-houder en werkt voor een Canadees bedrijf of openbare dienst in Canada.

De verblijfsverplichtingen worden doorgaans onder de loep genomen bij het aanvragen van de verlenging van de Canada PR-kaart, staatsburgerschap of PRTD (Permanent Resident Travel document). Als de personen minder dan 5 jaar PR-houders zijn, komen ze in aanmerking voor een PRTD- of PR-kaartverlenging. Ze moeten ook een bewijs van verblijf in het land overleggen voor een periode van minimaal 730 dagen.

Opmerking: Voor personen met een permanent verblijf in Canada van meer dan vijf jaar worden de verblijfsverplichtingen berekend op basis van de vijf jaar voorafgaand aan de datum van aanvraag.

 

Acties om het verlopen van de PR-kaart te voorkomen

De PR-status van een kandidaat is niet direct gekoppeld aan het verlopen van de PR-kaart. Je kunt je PR-status alleen verliezen als je er vrijwillig afstand van doet of als je vanwege een strafbaar feit als niet-ontvankelijk wordt beschouwd.

Enkele maatregelen die u kunt nemen voordat de PR-kaart verloopt, zijn als volgt:

 • Het bijhouden van de status van uw PR-kaart
 • De verlenging van de PR-kaart aanvragen 9 maanden vóór de vervaldatum
 • Zorg ervoor dat u aan de ingezetenschapsvereiste voldoet door minimaal 730 dagen per 5 jaar in het land te verblijven
 • Zorg ervoor dat u zich op het moment van de vervaldatum in Canada bevindt
 • Zorg dat u over alle vereiste documenten beschikt voor de verlenging van de PR-kaart

 

Methoden om Canada PR te bereiken

Canada is een land van kansen voor immigranten en biedt meer dan 100 immigratieroutes. Studenten, geschoolde werknemers, zakenmensen, gezinnen, enz. kunnen naar het land emigreren en het brede scala aan opties verkennen. Enkele van de meest prominente immigratietrajecten die Canada aanbiedt zijn Express Entry, het Provincial Nominee Program (PNP), het Quebec Immigration-programma, het Business Immigration-traject, Family sponsoring-programma’s, de Canadian Experience Class (CEC) en meer, afhankelijk van de type aanvrager en de individuele vereisten. Het land streeft ernaar om tegen eind 485,000 ongeveer 2024 nieuwe immigranten een permanent verblijf te verlenen en tegen 1.5 ongeveer 2026 miljoen als onderdeel van het Immigration Levels Plan 2024-2026.

 

Populaire routes om een ​​permanente verblijfsvergunning in Canada te verkrijgen

Het land heeft meer dan 100 immigratieroutes waar immigranten kunnen migreren en zich in het land kunnen vestigen. De top 5 van meest geprefereerde immigratieroutes vindt u hieronder:

 • Canada Express-toegang
 • Zakelijke immigratie
 • Immigratie in gezinsklasse
 • Canadese ervaringsklasse (CEC)
 • Provinciaal genomineerd programma (PNP)

 

Snelle toegang

Express Entry is een van de snelste en meest gewilde immigratieprogramma's. Het programma nodigt specifiek geschoolde buitenlandse werknemers uit die naar Canada willen emigreren. Het programma volgt een op punten gebaseerd systeem dat kandidaten beoordeelt op basis van verschillende factoren, waaronder werkervaring, vaardigheden, onderwijskwalificaties, leeftijd, taalvaardigheid en andere. Kandidaten moeten een online profiel aanmaken en degenen met een hoge score ontvangen een uitnodiging om een ​​permanente verblijfsvergunning voor Canada aan te vragen. In mei 2023 werden ook op categorieën gebaseerde Express Entry-trekkingen geïntroduceerd voor zes specifieke vakgebieden: Franse taalvaardigheid, gezondheidszorg, STEM (wetenschap, technologie, techniek en wiskunde), handel (timmerlieden, loodgieters en aannemers), transport, landbouw en Agrifood. Er worden reguliere Express Entry-trekkingen gehouden door het IRCC, waarbij tot nu toe in 43,454 ongeveer 2024 kandidaten zijn uitgenodigd. De goedkeuringstijd van het Express Entry-programma duurt ongeveer 5-8 maanden.

Geschiktheid voor snelle toegang:

De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor het Express Entry-programma is dat de kandidaten 67 van de 100 punten scoren. De punten worden berekend op basis van de volgende factoren:

 • Leeftijd: Er worden maximale punten toegekend aan aanvragers tussen 18 en 35 jaar
 • Onderwijs: Er worden meer punten toegekend aan aanvragers met onderwijskwalificaties die gelijk zijn aan het hoger secundair onderwijsniveau van Canada
 • Werkervaring: Eén jaar werkervaring is verplicht, terwijl aanvragers met meer jaren ervaring het maximale aantal punten kunnen scoren
 • Taalvaardigheid: 6 banden in IELTS en CLB 7 is de basisvereiste om punten op de grid te scoren.
 • Aanpassingsvermogen: Er worden 10 punten aan de aanvrager gegeven als hij een familielid of naaste familie heeft die bereid is om met hem naar Canada te migreren
 • Geregeld werk: Er worden 10 punten toegekend aan sollicitanten met een geldig werkaanbod

Documenten vereist voor het Express Entry-programma

De vereisten voor aanmelding voor het Express Entry-programma zijn als volgt:

 • Geldig paspoort
 • Bewijs van taaltestscores
 • Bewijs van arbeidsovereenkomst
 • Nominatiebrief
 • Bewijs van werkervaring
 • Educatieve transcripties
 • Bewijs van goed gedrag
 • Medisch attest
 • Bewijs van fondsen

De immigratieprogramma's onder het Express Entry-systeem zijn:

 • Federaal programma voor geschoolde werknemers (FSWP): Het Federal Skilled Worker-programma is bedoeld voor buitenlandse werknemers met ten minste 12 maanden voltijds geschoolde werkervaring in een van de beroepen die op de NOC-lijst (National Occupational Classification) staan.
 • Federaal Skilled Trades-programma (FSTP): Het Federal Skilled Trades-programma is bedoeld voor buitenlandse werknemers met ten minste 24 maanden fulltime werkervaring als vakman in een van de beroepen die op de NOC-lijst (National Occupational Classification) staan.

 

Zakelijke immigratie

Het Business Immigration-programma is bedoeld voor ervaren zakenmensen die een bedrijf willen starten of van plan zijn te investeren in een bestaand Canadees bedrijf. Kandidaten moeten voldoen aan de geschiktheidscriteria, waaronder een bewijs van persoonlijk en zakelijk eigendom met voldoende geld om te investeren. Kandidaten worden beoordeeld op basis van hun vermogen om een ​​bedrijf op te zetten en succesvol te runnen in Canada.

De drie verschillende categorieën onder het Business Immigration-programma zijn als volgt:

 • Opstarten van een bedrijf: De categorie Start-up is bedoeld voor kandidaten die een nieuw bedrijf willen starten in Canada. Om in aanmerking te komen, moet men een innovatief bedrijfsidee hebben dat het potentieel heeft om werkgelegenheid te creëren. Het is vereist dat u over voldoende middelen beschikt om uzelf en uw gezin te onderhouden tijdens de eerste fasen van het opzetten van het bedrijf.
 • Zakelijke investeerder: De categorie Investeerders is bedoeld voor kandidaten die willen investeren in een Canadees bedrijf. Om in aanmerking te komen, moet men een minimale nettowaarde van CAD 2 miljoen hebben en bereid zijn CAD 200,000 te investeren in een bedrijf in Canada.
 • Eigen baas: De categorie zelfstandigen is voor zelfstandigen die naar Canada willen migreren. Om in aanmerking te komen, heeft men relevante werkervaring en voldoende financiële middelen voor zichzelf nodig.

 

Immigratie in gezinsklasse

De Family Class Immigration is bedoeld voor personen met sponsoring van familieleden of familieleden die als permanente ingezetenen of staatsburgers in Canada wonen. Om in aanmerking te komen, moet men een bewijs van relatie met de sponsor overleggen, samen met een bewijs dat de sponsor over voldoende middelen beschikt om de aanvrager te ondersteunen. De sponsor en de aanvrager moeten een online beoordeling bijwonen die beoordeelt of u in aanmerking komt voor het gezinsimmigratieprogramma.

De volgende programma's die onder de Family Class Immigration vallen, zijn:

 • Echtgenoot of echtelijke of common law-partner
 • Ouder of grootouder
 • Afhankelijk kind, broers en zussen of kleinkinderen

Komt u in aanmerking om een ​​familielid te sponsoren:

Het criterium om in aanmerking te komen voor sponsoring van een familielid is als volgt:

 • 18 jaar zijn
 • Wees een Canadees staatsburger of PR-houder
 • Moet in Canada wonen met plannen om naar het land terug te keren zodra de echtgenoot PR-houder wordt
 • Moet bereid zijn om gedurende minimaal 3 jaar in de financiële basisbehoeften te voorzien

 

Canadian Experience Class

De Canadian Experience Class (CEC) wordt gesponsord door de Canadese overheid voor buitenlandse werknemers die minimaal 12 maanden in het land hebben gewerkt. Om deel te nemen aan het CEC-programma is een voltijdse werkervaring in een geschoolde functie vereist.

 

Provinciaal genomineerd programma (PNP)

Er zijn ongeveer 11 Canadese provincies in Canada die regelmatig PNP-trekkingen uitvoeren op basis van de vereisten van de arbeidsmarktbehoeften van de provincies. Het land is van plan om tegen 117,500 bijna 2025 immigranten uit te nodigen via PNP. Elke PNP heeft zijn eigen verwerkingstijd en geschiktheidscriteria. Na ontvangst van een PNP-nominatie kunnen aanvragers de PR aanvragen.

De lijst met 11 PNP-programma's is als volgt:

 • Alberta PNP (AAIP)
 • Ontario PNP (OINP)
 • British Columbia PNP (BCPNP)
 • New Brunswick PNP (NBPNP)
 • Saskatchewan PNP (SINP)
 • Manitoba PNP (MPNP)
 • Newfoundland en Labrador PNP (NLPNP)
 • Prins Edwardeiland PNP (PEI PNP)
 • Immigratieprogramma's van Quebec
 • Nova Scotia PNP (NSNP)
 • Yukon PNP (YNP)
 • Noordwestelijke Territoria PNP (NTNP)

 

Speciale omstandigheden in Canada PR

Canada biedt ook PR voor andere soorten immigranten op basis van de behoeften en vereisten van de mensen die in het land wonen. Dergelijke programma's omvatten het volgende:

Canada PR voor zorgverleners

Het Canadian Caregivers'-programma is bedoeld voor buitenlandse werknemers met relevante ervaring als zorgverlener en die permanent naar het land willen verhuizen. Om in aanmerking te komen moet men minimaal twee jaar zorg hebben verleend aan mensen met speciale behoeften, kinderen of ouderen.

Zorgverleners moeten aan de onderstaande criteria voldoen om in aanmerking te komen voor het programma:

 • Onderwijskwalificatie gelijkwaardig aan het Canadese middelbare schooldiploma
 • Scoor minimaal CLB 4
 • Je beschikt over werkervaring in het relevante vakgebied
 • Krijg een fulltime baan aangeboden als verzorgende

 

Canada PR op humanitaire en medelevende gronden

Het permanente verblijf op humanitaire en medelevende gronden is voor kandidaten die in aanmerking komen voor de PR, maar niet in aanmerking kwamen voor een van de immigratieprogramma's. Om in aanmerking te komen, moet men het bewijs overleggen dat het uit het land halen van hen armoede voor hen en hun gezin zou veroorzaken.

 

Canada PR Reizen en residentie

Een Permanent Resident Travel Document (PRTD) is een identificatiedocument dat wordt verleend aan permanente inwoners van Canada. De PR-kaart bevat meestal een foto van het individu, samen met zijn PR-status. Permanente inwoners die geen geldige PR-kaart hebben en zich buiten het land bevinden, hebben de PRTD nodig als ze naar Canada reizen. De kaart maakt eenmalige toegang mogelijk met een initiële verwerkingstijd van 6 tot 8 weken.

Wie kan geen PRTD aanvragen?

 • Burgers van Canada
 • Individuen zonder PR-status
 • PR-houders met een geldige kaart
 • PR-houders die afstand willen doen van hun PR-status
 • PR-houders die hun PR-status hebben verloren.


Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor PRTD?

 • Moet een permanente inwoner van Canada zijn
 • Woont momenteel buiten Canada en is van plan terug te keren per trein, bus, vliegtuig of boot
 • Er mag geen geldige PR-kaart aanwezig zijn

Vereisten voor PRTD

Om een ​​PRTD aan te vragen, moet men:

 • Bewijs hun identiteit
 • Geef een bewijs van bevestiging van hun PR-status
 • Houd u aan de PR-residentieverplichtingen

Duur van verblijf buiten Canada voor PR-houders

Houders van een permanente verblijfsstatus moeten gedurende de vijf jaar minimaal 730 dagen fysiek in Canada verblijven. De verblijfsperiode van 730 dagen hoeft niet ononderbroken te zijn. Kandidaten lopen het risico de PR-status te verliezen als ze 730 dagen niet in het land aanwezig zijn.

 

Behoud van de Canadese PR-status

Men moet voldoen aan de PR-statusvereisten en aan bepaalde criteria voldoen om zijn PR-status te kunnen behouden.

Strategieën voor het behouden van de PR-status in Canada

Enkele van de strategieën die men kan volgen om hun PR-status in Canada te behouden zijn als volgt:

 • Zorg ervoor dat u uw Canada PR elke vijf jaar verlengt.
 • Voldoe aan de ingezetenschapseis door 730 dagen fysiek in het land te verblijven.
 • Stuur voldoende bewijsstukken mee waaruit blijkt dat u aan de PR-eisen voldoet
 • Mag het immigratiebeleid niet schenden

Vereisten om intrekking van de PR-status te voorkomen

Enkele manieren om intrekking van de PR-status te voorkomen zijn als volgt:

 • Blijf minimaal 730 dagen in het land.
 • Zorg ervoor dat u niet wordt uitgesloten van toegang tot het land, door onder andere te voorkomen dat u betrokken raakt bij criminele activiteiten
 • Respecteer en handhaaf de Canadese wetten
 • Vernieuw de Canada PR-kaart onmiddellijk

 

Hoe kan Y-Axis u helpen?

Y-Axis, het toonaangevende buitenlandse immigratieadviesbureau in Canada, biedt op maat gemaakte immigratiediensten voor elke klant op basis van hun vereisten. Enkele van onze diensten omvatten:

 • Gratis geschiktheidscontrole via Canada Immigration Points Calculator
 • Deskundige begeleiding/advies voor Immigratie Canada
 • Coachingsdiensten: deskundige CELPIP-coaching, IELTS-vaardigheidscoaching
 • Gratis loopbaanadvies; boek vandaag nog uw slot!
 • Volledige begeleiding voor Canada PR-visum
 • Zoekdiensten voor banen om gerelateerde banen in Canada te vinden

Meld u aan voor een gratis deskundig adviesgesprek

Pijl-omlaag
Pijl-omlaag
Pijl-omlaag

Ik accepteer de Algemene voorwaarden

15
Weet je niet wat je moet doen?

Ontvang gratis advies

Zoeken naar inspiratie

Ontdek wat wereldburgers te zeggen hebben over de Y-as bij het vormgeven van hun toekomst

Veelgestelde Vragen / FAQ

Is Canada PR hetzelfde als het Canadese staatsburgerschap?
pijl-rechts-vullen
Waarvoor komt de Canadese PR in aanmerking?
pijl-rechts-vullen
Wat is de geldigheid van Canada PR?
pijl-rechts-vullen
Hoe wordt u een permanente inwoner van Canada?
pijl-rechts-vullen
Hoe lang kunt u als permanente inwoner van Canada buiten Canada blijven?
pijl-rechts-vullen
Kan de PR-status worden ingetrokken?
pijl-rechts-vullen
Wat als ik mijn PR-kaart verlies?
pijl-rechts-vullen
Hoe lang duurt het om Canada PR te krijgen?
pijl-rechts-vullen
Kan ik mijn Canadese PR omzetten in staatsburgerschap?
pijl-rechts-vullen
Is het moeilijk om PR te krijgen in Canada?
pijl-rechts-vullen