Federaal programma voor geschoolde werknemers

Pijl-omlaag
Pijl-omlaag
Pijl-omlaag

Ik accepteer de Algemene voorwaarden

Team finale
Weet je niet wat je moet doen?

Ontvang gratis advies

Federaal programma voor geschoolde werknemers: geschiktheid, aanvraagproces, vergoeding 

Het Federal Skilled Worker Program nodigt geschoolde werknemers uit wier beroepen op de lijst van geschoolde beroepen staan. Kandidaten met relevante vaardigheden en werkervaring hebben een grotere kans om geselecteerd te worden in het kader van de FSWP. In tegenstelling tot de Canadian Experience Class kan de werkervaring voor de FSWP-categorie zelfs buiten Canada worden opgedaan. De verwerkingstijd voor FSWP is 6 maanden en de verwerkingskosten bedragen CAD 1365 per persoon, samen met een biometrische vergoeding.

 

Wat is het federale geschoolde werknemersprogramma?

Het Federal Skilled Worker Program (FSWP) werd in 1967 gelanceerd om geschoolde immigranten van over de hele wereld uit te nodigen. Het is een van de drie programma's voor geschoolde werknemers die worden beheerd onder de Express Entry-systeem. FSWP biedt een snelle en gemakkelijke manier om binnen 6 tot 12 maanden PR in Canada te verkrijgen. Succesvolle kandidaten kunnen zonder enige beperking vrijelijk in Canada werken.

Het FSW-programma onder het Express Entry-systeem speelt een belangrijke rol in de Canadese immigratie. Volgens onderzoeksrapporten van de Canadese regering migreren de meeste succesvolle Express Entry-immigranten via het Federal Skilled Worker Program. Statistische gegevens over het hele jaar hebben aangetoond dat de FSWP-immigranten een succesvolle carrière in het land hebben gehad.

 

Geschiktheidscriteria voor het federale programma voor geschoolde werknemers 

Bekwame professionals die ten minste 67 punten hebben gescoord onder de CRS-scorecalculator komen in aanmerking voor aanmelding. De andere deelnamevereisten worden hieronder vermeld:

 • Je hebt professionele werkervaring in jouw vakgebied
 • Je moet de Engelse of Franse taal beheersen
 • Uw onderwijskwalificatie moet gelijkwaardig zijn aan de Canadese onderwijsnormen
 • Uw functie moet worden vermeld onder NOC TEER-categorie 0, 1, 2 of 3.
 • U moet nul strafblad hebben
 • U moet over voldoende financiële middelen beschikken om uw verblijf te kunnen financieren

 

Minimumvereisten voor FSWP-aanvragers

De minimumvereisten waaraan aanvragers moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de FSWP zijn:

 • U moet minimaal één jaar werkervaring hebben in een door het NOC geclassificeerd bekwaam beroep voor een betaalde, voltijdse of gelijkwaardige functie.
 • Je moet een Engelse taalvaardigheid hebben van minimaal CLB 7 of een gelijkwaardige of minimale Franse taalvaardigheid van NCLC7.
 • U moet over onderwijsdocumenten beschikken van Canadese onderwijsinstellingen of over een Educational Credential Assessment (ECA)-rapport.
 • U moet, indien van toepassing, voldoen aan de criteria voor schikkingsfondsen.

 

Berekening van FSWP-punten

Het Federal Skilled Worker Program gebruikt een op punten gebaseerd systeem om de kandidaten te beoordelen. Om in aanmerking te komen, heeft u minimaal 67 punten nodig volgens de Canada CRS Calculator. Kandidaten krijgen punten toegekend op basis van de volgende factoren:

 • Leeftijd: Maximaal 12 punten
 • Educatieve Kwalificatie: Maximaal 25 punten
 • Professionele ervaring in NOC-gekwalificeerde beroepen: Maximaal 15 punten
 • Geregelde werkgelegenheid: Maximaal 10 punten
 • Taalvaardigheid: Maximaal 28 punten
 • Aanpassingsvermogen: Maximaal 10 punten

 

Het Express-invoersysteem 

De regering van Canada gebruikt het Express Entry-systeem om immigranten uit te nodigen om te migreren en zich daar te vestigen. Het programma heeft tot doel geschoolde werknemers uit te nodigen om een ​​permanente verblijfsvergunning voor Canada aan te vragen. Het Express Entry-systeem omvat 3 immigratieprogramma's. Zij zijn:

 • Canadese ervaringsklasse (CEC)
 • Federaal programma voor geschoolde werknemers (FSWP)
 • Federal Skilled Trades-programma (FSTP)

 

Hoe FSWP past in het Express Entry-systeem 

De FSWP onder het Express Entry-systeem heeft tot doel geschoolde buitenlandse werknemers aan te trekken om naar Canada te migreren. De FSWP houdt rekening met geschoolde werknemers met relevante werkervaring in hun vakgebied. De werkervaring kan worden opgedaan binnen of buiten Canada of zelfs door parttime als student te werken als aan andere vereisten wordt voldaan. Hierdoor kunnen meer immigranten via FSWP Canada binnenkomen, waardoor de Express Entry succesvoller wordt.

 

Uitgebreid classificatiesysteem

Zowel het FSWP- als het Express Entry-programma is een op punten gebaseerd systeem dat de Comprehensive Ranking System (CRS)-calculator gebruikt om de geschiktheid van kandidaten te beoordelen. De CRS staat scores toe aan elke aanvrager in de Express Entry-pool op basis van bepaalde factoren, zoals:

 • Leeftijd
 • Educatieve Kwalificatie
 • Taalvaardigheid
 • Werkervaring
 • Geregelde werkgelegenheid
 • Aanpassingsvermogen

Kandidaten die hoog scoren op de CRS-scorecalculator hebben een grotere kans op het ontvangen van een uitnodiging om Canada PR aan te vragen.

 

Voordelen van FSWP 

Dit zijn de voordelen van het Federal Skilled Worker Program:

 • Er is geen vereiste van voorafgaande verbinding met Canada
 • Onderwijs en werkervaring kunnen zelfs van buiten Canada worden verzameld
 • FSWP-aanvragers ontvangen het maximale aantal ITA's

 

Voordelen van FSWP 

Dit zijn de voordelen van het Canada Federal Skilled Worker Program:

 • Werk, woon en vestig u overal in Canada
 • Mogelijkheid om binnen 6 maanden een permanent verblijf te verkrijgen
 • Vraag na drie jaar het staatsburgerschap aan
 • Sponsor uw gezin en familieleden
 • Krijg toegang tot door de overheid gesponsord onderwijs
 • Maak gebruik van gezondheidszorgfaciliteiten van wereldklasse
 • Ontdek de robuuste arbeidsmarkt in Canada

 

Bijdrage aan de Canadese economie

De Canadese economie en arbeidsmarkt zijn sterk afhankelijk van geschoolde immigranten om vacatures in verschillende sectoren te vervullen. Werkgevers in Canada vertrouwen op Express Entry- en FSW-programma's om geschoolde buitenlandse werknemers te werven die hun bedrijf ten goede komen en bijdragen aan de economie. In ruil daarvoor ontvangen deze werknemers Canada PR en vestigen zij zich in het land, terwijl zij aanzienlijk bijdragen aan de Canadese bbp-groei.

 

Potentiële nadelen van FSWP

FSWP-aanvragers kunnen te maken krijgen met bepaalde uitdagingen en nadelen bij het aanvragen van Canada PR. Kandidaten met een lage CRS-score komen mogelijk niet in aanmerking voor de FSWP. Bovendien is er geen garantie dat u een ITA ontvangt, ook al komt u in aanmerking voor aanmelding. Daarom wordt voorgesteld om uw CRS-score te verbeteren om uw kansen op het ontvangen van een ITA te vergroten.

 

Federaal Skilled Worker Program: stapsgewijs aanvraagproces

U kunt het Federal Skilled Worker Program aanvragen om een ​​Canada PR te verwerven. Het proces voor het aanvragen van FSWP om PR te krijgen in Canada wordt in de onderstaande stappen weergegeven:  

Stap 1: Controleer de geschiktheidscriteria voor FSWP

Wanneer u zich aanmeldt onder de FSWP, moet u ervoor zorgen dat u voldoet aan de gespecificeerde minimumvereisten om als in aanmerking te komen.

Stap 2: Verzamel de vereiste documenten volgens de checklist

Hieronder volgen de documenten die vereist zijn voor Canada FSWP:

 • Voltooid visumaanvraagformulier
 • Een geldig paspoort
 • Identiteitsbewijs
 • Resultaten van de taalvaardigheidstest
 • Gegevens over onderwijskwalificaties
 • Bewijs van beroepservaring
 • Bewijs van voldoende financiële middelen
 • Rapporten van politieopruiming
 • Educatief beoordelingsrapport (ECA)

Stap 3: Maak een Express Entry-profiel aan

Vul het Express Entry-aanvraagformulier in op de officiële IRCC-website en dien het samen met de vereiste ondersteunende documenten in.

Stap 4: Wacht tot er een uitnodiging tot aanmelding (ITA) wordt uitgegeven

Als u in aanmerking komt voor de FSWP, stuurt IRCC u een uitnodiging om Canada PR aan te vragen.

Stap 5: Vraag Canada PR aan

Zodra u een ITA heeft ontvangen, heeft u 60 dagen de tijd om Canada PR aan te vragen. U moet medische onderzoeksresultaten, politierapporten, werkreferentiebrieven en antecedentenonderzoeksrapporten indienen samen met uw e-aanvraagformulier voor Canada PR.

Stap 6: Wacht tot uw e-aanvraag is beoordeeld

Canadese immigratieambtenaren hebben mogelijk bepaalde aanvullende documenten nodig terwijl uw aanvraag wordt beoordeeld. Daarom wordt geadviseerd om uw e-mails te controleren op verdere updates.

Stap 7: Ontvang bevestiging van permanent verblijf

PR-aanvragen onder FSWP worden doorgaans binnen zes maanden verwerkt, waardoor het een topimmigratieprogramma voor immigranten wordt.

Stap 8: Ontvang uw PR-kaart

U kunt uw PR-kaart aanvragen nadat u de bevestiging van uw permanente verblijfsvergunning heeft ontvangen.

 

Verwerkingskosten voor het federale geschoolde werknemersprogramma 

De aanmeldingskosten voor het Federal Skilled Worker Program bedragen CAD 1365 per persoon, plus een biometrische vergoeding.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verwerkingskosten van het Federal Skilled Worker Program:

 

Soort vergoeding

Bedrag in CAD

Verwerkingskosten

$850

Recht op permanente verblijfsvergoeding 

$515

Biometrische vergoeding

$85

Opmerking: Als u met uw gezin een aanvraag indient, moet u naast de biometrische vergoeding van CAD 230 een extra vergoeding van CAD 170 (per persoon) betalen.

 

Schikkingsfondsen en financiële vereisten 

Schikkingsfondsen zijn de fondsen die de economische toereikendheid van een immigrant beschrijven. FSWP-aanvragers zonder een geldig aanbod van geregeld werk moeten aantonen over voldoende schikkingsfondsen te beschikken om in aanmerking te komen. De vereiste van een schikkingsfonds hangt af van de grootte van het gezin van de aanvrager.

In de onderstaande tabel wordt het benodigde bedrag aan schikkingsfondsen vermeld, afhankelijk van de gezinsgrootte: 

 

Aantal familieleden

Vereist bedrag van het schikkingsfonds

1

CAD 14,690

2

CAD 18,288

3

CAD 22,483

4

CAD 27,297

5

CAD 30,690

6

CAD 34,917

7

CAD 38,875

>7

CAD 3958 (voor elk extra lid)

Opmerking: Deze gelden moeten beschikbaar zijn voor overdracht en mogen niet belast worden door schulden of verplichtingen.

 

Er is veel vraag naar banenmarkt en geschoolde werknemers 

De arbeidsmarkt in Canada heeft behoefte aan geschoolde werknemers in verschillende veelgevraagde sectoren. Het Federal Skilled Worker Program helpt Canada geschoolde immigranten te rekruteren om aan de vraag op de arbeidsmarkt te voldoen.

De lijst met geschoolde beroepen die in aanmerking komen voor Canada CSWP staat in de onderstaande tabel:

TEER categorie

Taakomschrijving

TIER 0

Restaurantmanagers, managers van detailhandel en groothandel, managers in foodservice en accommodatie

TIER 1

Professionele banen waarvoor een universitair diploma vereist is, zoals IT- en juridische beroepen, ingenieurs- en bouwberoepen.

TIER 2

Beroepen waarvoor een stage, diploma of universitair diploma vereist is, zoals webtechnici en medische laboratoriumtechnologen

TIER 3

Beroepen waarvoor een universiteitsdiploma, een leerlingopleiding of minder dan 2 jaar of meer dan 6 maanden on-the-job training vereist zijn

 

Verbetering van uw profiel en CRS-score

De CRS-score speelt een cruciale rol bij het aanvragen van de FSWP of een ander immigratieprogramma. Daarom is het belangrijk om uw CRS-score te verbeteren om uw kansen om geselecteerd te worden te vergroten.

Hier zijn enkele manieren om uw CRS-score te verbeteren:

 • Verhoog uw taalscores
 • Meer werkervaring opdoen
 • Meld u samen met uw partner aan om partnerpunten te krijgen
 • Meld u aan voor het Provinciaal Nominatieprogramma (PNP)
 • Zoek een baan in Canada
 • Nog een educatief programma voltooien
 • Leer een tweede taal 

Taalvaardigheid en werkervaring zijn de twee belangrijke factoren die kunnen helpen uw CRS-score te verhogen. U moet documenten indienen om uw taalvaardigheid en werkervaring te bewijzen. Als u een taal beheerst en relevante werkervaring heeft, kunt u uw CRS-scores aanzienlijk verhogen.

 

Familie opnemen in uw FSWP-aanvraag 

U kunt samen met uw echtgeno(o)t(e) FSWP aanvragen om extra CRS-punten te krijgen onder huwelijkspunten. Kinderen jonger dan 22 jaar kunnen als gezinsleden worden opgenomen bij het aanvragen van de FSWP.

Ouders kunnen niet worden opgenomen als afhankelijke personen onder het FSWP- of Express Entry-programma. Ze kunnen naar Canada worden gesponsord onder het Parents and Grandparents Program of het Super Visa Program zodra u de PR- of staatsburgerschapsstatus van Canada heeft verkregen.

 

Speciale overwegingen voor FSWP-aanvragers

Het hebben van een geldige baanaanbieding bij een Canadese werkgever kan uw kansen om in aanmerking te komen voor het FSWP- of Express Entry-programma aanzienlijk vergroten. Een door de LMIA goedgekeurd arbeidsaanbod levert u extra punten op volgens de CRS-puntencalculator, waardoor uw kansen op het ontvangen van een ITA voor Canada PR worden vergroot.

Het is belangrijk om strafrechtelijke goedkeuringsrapporten en medische testresultaten te verstrekken om vertragingen in uw PR-aanvraagproces te voorkomen. Nadat u een ITA heeft ontvangen, krijgt u een periode van 60 dagen om alle benodigde documenten te regelen. Daarom wordt geadviseerd om het document ruim van tevoren te verzamelen, zelfs voordat u Canada PR aanvraagt.

 

Hoe kan Y-Axis u helpen?

Als 's werelds nummer 1 buitenlandse immigratieadviesbureau biedt Y-Axis al meer dan 25 jaar onbevooroordeelde en gepersonaliseerde immigratiehulp. Ons team van visum- en immigratie-experts zal u helpen met het volgende:

 • Het regelen van de checklist voor immigratiedocumenten
 • Het invullen van aanvraagformulieren
 • Documentatie en petitie indienen
 • Ontvang uw updates en follow-ups
 • Vind relevante vacatures met Y-Axis Job Search Services
 • Het verkrijgen van een permanent verblijf in Canada

Meld u aan voor een gratis deskundig adviesgesprek

Pijl-omlaag
Pijl-omlaag
Pijl-omlaag

Ik accepteer de Algemene voorwaarden

Team finale
Weet je niet wat je moet doen?

Ontvang gratis advies

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat is de taalvereiste voor FSWP?
pijl-rechts-vullen
Is IELTS verplicht voor FSWP?
pijl-rechts-vullen
Wat is de minimale IELTS-score die vereist is voor FSWP?
pijl-rechts-vullen
Wat is de verwerkingstijd voor FSWP?
pijl-rechts-vullen
Wat zijn de minimale punten die nodig zijn voor FSWP?
pijl-rechts-vullen
Bestaat er een beroepslijst die in aanmerking komt voor FSWP?
pijl-rechts-vullen
Kan ik punten krijgen onder de aanpassingsfactor als ik een naast familielid in Canada heb?
pijl-rechts-vullen
Hoeveel immigranten komen jaarlijks in aanmerking voor FSWP?
pijl-rechts-vullen
Is er een leeftijdsgrens voor het aanvragen van FSWP?
pijl-rechts-vullen
Kan ik een aanvraag indienen onder de FSWP-aanvraag als ik een ernstige medische aandoening of een criminele achtergrond heb?
pijl-rechts-vullen